Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Veřejný ochránce práv nemá nic společného se sdružením Český ombudsman

Veřejný ochránce práv nemá nic společného se sdružením Český ombudsman

6. prosince 2011

V poslední době ochránce zaznamenal dotazy na občanské sdružení Český ombudsman a své spojení s ním. Příležitostně také prostřednictvím tohoto sdružení obdrží stížnosti občanů, kteří se domnívali, že se o pomoc obracejí na veřejného ochránce práv, ve skutečnosti však svůj podnět adresovali občanskému sdružení, které s veřejným ochráncem práv nemá nic společného.

Zatímco veřejný ochránce práv je ze zákona oprávněn zahajovat šetření, žádat od orgánů státní správy vysvětlení a stanoviska, nahlížet do spisů, provádět místní šetření apod., a naopak orgány státní správy jsou povinny spolupracovat s ním a poskytnout mu součinnost, v případě občanského sdružení Český ombudsman tomu tak není. Občanské sdružení nemá vůči úřadům žádná oprávnění, nemůže činnost úřadů prošetřovat a je vůči nim ve stejném postavení, jako kterýkoli občan.

Někteří lidé si tyto rozdíly – zmateni slovem „ombudsman“ v názvu – bohužel, neuvědomují. Mylně se domnívají, že se jedná o veřejného ochránce práv, jeho pobočku či detašované pracoviště. Sdružení Český ombudsman však nemá fakticky žádné možnosti pomoci lidem, kteří se na něj obracejí, v lepších případech jejich záležitosti vyřeší tak, že je pošle veřejnému ochránci práv. Není třeba připomínat, že pokud v dané věci bylo možné například odvolání nebo přezkumné řízení, stává se, že lhůty k této obraně marně uplynuly dříve, než se věc dostala k veřejnému ochránci práv.

Aby nedocházelo k mýlkám, požádal veřejný ochránce práv sdružení Český ombudsman, aby transparentně informovalo veřejnost o svých možnostech pomáhat a nevzbuzovalo dojem, že jde o stejnou instituci se stejnými pravomocemi, jakou je veřejný ochránce práv. 

Současně ochránce upozornil sdružení, že na svých internetových stránkách zveřejňuje jména, příjmení a bydliště lidí, kteří se na něj obrátili, i s popisem jejich problémů, což může být v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Není navíc jisté, zda lidé, kteří se na sdružení obrátili, poskytli souhlas se zveřejněním svým osobních údajů, či o této praxi sdružení vůbec vědí.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv