Veřejný ochránce práv - Souhlas s blokovou pokutou nelze později odvolat
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Souhlas s blokovou pokutou nelze později odvolat

Souhlas s blokovou pokutou nelze později odvolat

9. listopadu 2011

Jestliže má řidič jakékoli výhrady k ukládané blokové pokutě, může s jejím uložením nesouhlasit. V takovém případě policista sepíše záznam o události a věc pak projedná příslušný obecní úřad ve správním přestupkovém řízení. Pokud řidič s blokovou pokutou souhlasí a teprve později ho chce odvolat, téměř nikdy neuspěje.

Ani nesouhlas s blokovou pokutou a volba správního řízení však není bez rizika. Jestliže totiž bude v řízení prokázána vina řidiče, uložená sankce bude zpravidla vyšší než bloková pokuta a řidič navíc zaplatí i náklady správního řízení. Ochránce proto doporučuje řidičům, aby vždy dobře zvážili situaci, v níž se nacházejí a přestupek, kterého se měli dopustit.

Na ochránce se často obracejí lidé, kteří napadají uloženou blokovou pokutu a zpochybňují svůj na místě projevený souhlas s jejím uložením. Obvykle argumentují stresem a autoritou uniformy, uvádějí, že nevěděli, že mohou blokovou pokutu odmítnout a trvat na projednání věci ve správním řízení. Časté je i tvrzení, že policista „hrozil“ správním řízením, pokud blokovou pokutu odmítnou, a zmiňoval horní sazbu pokuty, kterou lze v takovém řízení za daný přestupek uložit.

Bez ohledu na okolnosti, pokud řidič s uložením pokuty souhlasí, vzdává se tím nejen práva na odvolání, ale i na správní řízení, případně i na správní žalobu. Podpisem blokové pokuty totiž řidič stvrzuje, že souhlasí s tím, že skutkový stav byl policistou zjištěn řádně a správně, souhlasí se svým zaviněním i s výší ukládané pokuty. I kdyby se řidiči podařilo vyvolat přezkumné řízení, zkoumala by se v něm pouze zákonnost postupu policisty, nikoli skutkový stav. Ten by se bral jako správně zjištěný, protože s ním řidič souhlasil. Nejčastěji se na ochránce obracejí řidiči, které policie zastavila, protože nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy. Řidiči namítali, že tuto povinnost nemají, protože jsou držiteli lékařského potvrzení o nemožnosti připoutat se ze zdravotních důvodů. Potvrzení však neměli u sebe, při kontrole ho proto nepředložili a svým podpisem na blokové pokutě naopak souhlasili, že se dopustili přestupku jízdy bez připoutání a jsou ochotni pokutu zaplatit. Pokud by s blokovou pokutou nesouhlasili, ve správním řízení mohli lékařské potvrzení předložit.

Ochránce se setkal i s případem, kdy hlídka obecní policie u auta stojícího na místě zákazu stání přehlídla označení vozu značkou invalidy. Řidič sám si ve spěchu a stresu neuvědomil, že má právo na daném místě stát, a s uložením blokové pokuty souhlasil. I když si s odstupem času uvědomil, že měl auto řádně označeno, žádosti na zrušení pokuty nebylo vyhověno. Pokud by s uložením pokuty nesouhlasil, ve správním řízení mohl prokázat (svědecky či jinak), že vozidlo bylo označeno, že v autě převážel zdravotně postiženého. Sankce za přestupek by pak nebyla uložena.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv