Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Práva občanů obce

Práva občanů obce

1. března 2011

Publikace z Edice dobré správní praxe je praktickým a použitelným návodem pro obce a města a jejich občany. Poskytuje informace těm, kdo státní správu a samosprávu vykonávají, tak i občanům, aby věděli, jaká jsou jejich práva a jak se jich mohou domoci.

V rámci Edice dobré správní praxe vydal veřejný ochránce práv spolu s Ministerstvem vnitra publikaci Práva občanů obce. Jedná se o třetí příručku této ediční řady doporučení pro obce a města.

Občané se stále více zajímají o dění ve své obci, chtějí se aktivně podílet na jejím fungování, ptají se volených zástupců, sami kandidují a jsou voleni. Právě neoddělitelnost obou skupin – občanů a jimi zvolených zástupců – předurčila obsah a strukturu publikace. Jasně a srozumitelně formulovaná doporučení, často ve formě typických otázek a odpovědí, nejsou zaměřena jen na představitele samosprávy a státní správy, ale jsou určena i občanům.

Informace patří k základním hybatelům společnosti, proto je právě jim, resp. právu občanů na informace o činnosti obce, věnována hned první kapitola. Princip otevřenosti veřejné správy a požadavek práva na informace se občas z nejrůznějších důvodů dostává do střetu s argumentem různých právních blokací přístupu k informacím. Výsledkem jsou patové situace, při nichž ve výsledku ztrácejí všichni zúčastnění. Nejlepší prevencí je otevřené zveřejňování všechny informací z oblasti veřejné správy, které nejsou chráněné zákonem. Občan by neměl být vnímán jako problematický činitel, či dokonce jako překážka. Názor informovaného občana může být pro představitele samosprávy i státní správy velmi cenný v často nesnadném rozhodování. Je to také cesta, kterou si představitelé veřejné správy mohou nejlépe získat důvěru svých občanů.

Další kapitoly se věnují vnitřním a vnějším kontrolním mechanismům, možnostem občanů při uplatnění svých práv (podněty k zahájení řízení z moci úřední, stížnosti či podněty veřejnému ochránci práv). Část publikace je zaměřena také na nejobvyklejší problémy veřejné správy, s nimiž se ochránce setkává a jejichž společným jmenovatelem bývá nedostatek informací na některé ze stran. Obecní úřady nemohou řešit soukromé problémy lidí, sousedské spory nebo rodinné rozepře, přestože se s nimi na ně občané obracejí. Na druhou stranu nesmí být nečinné tam, kde je to jejich povinností podle práva, což ovšem znamená, že musí neustále sledovat právní předpisy a jejich změny. V tomto směru jim publikace z Edice dobré správní praxe mohou být nápomocny.

Publikace Práva občanů obce bude Ministerstvem vnitra distribuována na krajské úřady a jejich prostřednictvím jednotlivým obcím. Současně je k dispozici i v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva a veřejného ochránce práv.

 Publikace Práva občanů obce – ke stažení. (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv