Veřejný ochránce práv - Zeptejte se pacientů, jestli chtějí volit
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2010 > Zeptejte se pacientů, jestli chtějí volit

Zeptejte se pacientů, jestli chtějí volit

3. května 2010

Občané, kteří se v době voleb nacházejí v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče apod., případně v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nepřicházejí o své volební právo. Jejich zdravotní stav či situace, v níž se nacházejí, jim sice neumožňuje volit přímo ve volební místnosti podle místa svého trvalého pobytu, ovšem zákon o volbách do Parlamentu ČR nabízí jiné způsoby, jak mohou volit.

Zástupkyně ochránce se v souvislosti s připravovanými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR setkala s dotazy na možnost účastnit se voleb i v době pobytu v nemocnici, zařízení sociální péče apod. Zkušenosti s loňskými volbami do Evropského parlamentu ukázaly, že v některých zařízeních nebylo pacientům či klientům umožněno volit s následným odůvodněním, že pacienti či klienti sami aktivně o možnost volit nepožádali. Jednou takovou kauzou se zabýval i Nejvyšší správní soud, který ve svém usnesení (č. j. Vol 6/2009-22) konstatoval, že zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb jsou povinna včas a řádně informovat voliče, kteří jsou v zařízení umístění, o možnosti účastnit se voleb. Zařízení tedy nemá čekat, zda se některý z pacientů či klientů o právo volit přihlásí, ale má povinnost dotázat se jich, zda si přejí být zapsáni do zvláštního seznamu voličů v dané obci, případně zda mají voličský průkaz a chtějí volit. Tento závěr Nejvyššího správního soudu lze podle zástupkyně ochránce analogicky vztáhnout i na připravované volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zástupkyně ochránce se proto obrátila na ministra vnitra, jako předsedu Státní volební komise, s žádostí, aby metodika ministerstva k volbám obsahovala jasný pokyn obecním úřadům, aby v předstihu připomněly nemocnicím a dalším zařízením ve svém správním obvodu jejich povinnosti související s nahlášením voličů do zvláštních seznamů. Současně zástupkyně ochránce apeluje na zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, věznice a další zařízení, aby aktivně zjišťovaly zájem o účast ve volbách a umožnily všem zájemcům zápis do zvláštního seznamu voličů. Předejdou tak případným stížnostem na neregulérnost voleb z důvodu odpírání volebního práva.

Zvláštní seznam nebo volební průkaz

Nejjednodušší cestou k účasti ve volbách je pro pacienty či klienty zařízení zapsání do zvláštního seznamu voličů v obvodu obecního úřadu, v němž se zařízení nachází. Zapsání zajišťuje správa či velitel zařízení a údaje musí být obecnímu úřadu místa trvalého pobytu předány nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování. V případě letošních voleb do Poslanecké sněmovny PČR tedy nejpozději do pátku 21. května 2010.

Další možností je tzv. voličský průkaz. Jde o alternativu vhodnou především pro občany, kteří nevědí, kde se budou v den voleb nacházet, nebo např. mají na termín voleb naplánovanou hospitalizaci mimo území volebního okrsku svého trvalého pobytu apod. Voličský průkaz může být vystaven na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, případně o něj může volič požádat u obecního úřadu osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 26. května 2010 do 16:00 hod.

Voliče v zařízení pak v den voleb navštíví členové volební komise s přenosnou urnou. V některých větších zařízeních a nemocnicích může být volební okrsek zřízen přímo v areálu.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv