Zveřejněno Tisková zpráva

Světový den proti násilí na seniorech: přestupek „špatného zacházení“ nebo zavedení nezávislého stížnostního mechanismu v sociálních službách mohou působit jako prevence

Veřejný ochránce práv opakovaně – a dosud neúspěšně — vyzývá zákonodárce k vytvoření dalších pojistek proti špatnému zacházení s klienty sociálních služeb a pacienty ve zdravotnických zařízeních. U příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech upozorňujeme na dvě legislativní doporučení, která se v minulých letech opakovala: zavedení nezávislého stížnostního mechanismu v sociálních službách a definování přestupku „špatného zacházení“.

Senioři jsou velmi často ve zranitelném postavení. Ať už coby klienti sociálních služeb nebo jako pacienti ve zdravotnických zařízeních mohou být vystaveni zásahům do jejich soukromí, bezpečí a integrity nebo jinak ponižujícímu zacházení. I když takové jednání nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu, může přesto jít o závažný zásah do lidské důstojnosti. Dosud ale není možné takové zásahy do práv těchto lidí postihnout. Proto by měl podle ombudsmana vzniknout nový přestupek.

Typicky může jít třeba o situace, kdy teprve dílčí jednání nebo opomenutí několika různých osob ve svém souhrnu dosáhne závažnosti špatného zacházení,“ vysvětluje zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková, které ombudsman svěřil působnost v oblasti dohledu nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě.

K ochraně klientů sociálních služeb by mohlo napomoci i zřízení nezávislého stížnostního mechanismu. Současná právní úprava není podle ombudsmana dostatečná. Stížnosti mohou klienti adresovat přímo vedení daného zařízení. Proti vyřízení stížnosti pak ale není možné podat opravný prostředek nezávislému subjektu. Pokud by si lidé chtěli stěžovat na zařízení jako takové, mohou se sice obrátit na Inspekci sociálních služeb, ta ale nemá povinnost se těmito individuálními podněty zabývat.

Vytisknout

Zpět na aktuality