Zveřejněno Tisková zpráva

Stát musí zajistit faktické uznání našich dokladů v rámci EU

Zástupkyně veřejného ochránce práv je přesvědčena, že musí být přijata taková opatření, která zajistí bezproblémovou realizaci práva na volný pobyt v rámci Evropské unie rodičům cestujícím s dětmi zapsanými v občanském průkazu rodičů. K takovému závěru dospěla na základě šetření případu rodičů, jimž nebylo cestování s dětmi za těchto podmínek umožněno.

O svých zjištěních již zástupkyně ochránce informovala Ministerstvo vnitra a Službu cizinecké a pohraniční policie a vzhledem k závažnosti problému rovnou navrhla možná opatření k nápravě.

Příslušné orgány by měly informovat ostatní členské státy EU o tom, že z rodného čísla dítěte lze vyčíst jeho datum narození. Právě argument nesrozumitelnosti rodného čísla byl totiž často uváděn jako překážka pro umožnění volného pohybu. Podobně by členské státy EU mohly být informovány o tom, že zápis dítěte v občanském průkazu rodiče fakticky prokazuje i české státní občanství dítěte.

Pokud by ani tyto kroky nezajistily bezproblémový pohyb rodičů s dětmi v rámci EU, musí podle zástupkyně veřejného ochránce práv dojít k novelizaci zákona o občanských průkazech a k rozšíření nepovinných údajů zapisovaných o dítěti do průkazu rodičů (tedy k explicitnímu uvedení data narození a občanství).

Šetření zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci cestování dětí zapsaných v občanských průkazech rodičů inicioval případ rodiče, kterému nebylo takové vycestování s dítětem umožněno s tím, že i dítě musí mít svůj cestovní pas. Následující šetření ukázala rozdílnou praxi a výklad českých i unijních právních dokumentů. Děti mohou cestovat do zahraničí buď s vlastním dokladem nebo na základě zápisu v cestovním dokladu rodiče. Vzhledem k tomu, že Evropská unie uznala občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jako platné cestovní doklady pro pohyb v rámci EU, k vycestování dětí stačí jejich zapsání v občanském průkazu rodiče. Samotné ministerstvo vnitra však upozorňovalo na určitá rizika takového cestován, zejména na nesrozumitelnost rodného čísla dítěte, jak je uváděno v občanském průkazu. Zástupkyně veřejného ochránce práv je přesvědčena, že pokud Evropská unie uznala občanské průkazy jako cestovní doklady, musí orgány státu podniknout takové kroky, aby uznání nebylo jen formální, ale také v praxi realizovatelné.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality