Zveřejněno Tisková zpráva

Správní poplatky neodpovídají novému stavebnímu zákonu

Od 1. ledna 2007 účinný stavební zákon změnil některé postupy v řízeních vedených stavebním úřadem a například zcela zrušil původně užívané dělení staveb na drobné, jednoduché a ostatní. Zákon o správních poplatcích však na tyto změny nereagoval a tak v praxi dochází k obtížné a často rozporuplné interpretaci sazebníku. Například tzv. „drobná stavba“, která byla zvýhodněna nižší sazbou správního poplatku, už podle nového stavebního zákona neexistuje, přesto v sazebníku zůstává. Některé části sazebníku správních poplatků jsou tedy v návaznosti na stavební zákon nepoužitelné. Na druhou stranu zde chybí jasně definované skupiny nově klasifikovaných staveb se zvýhodněnou sazbou. Zákon o správních poplatcích nezohledňuje ani některé nově zavedené úkony vykonávané na základě stavebního zákona, např. oznámení záměru pro vydání územního souhlasu, oznámení stavebního úřadu o započetí užívání stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu aj.

Vzhledem ke zjištěným nesrovnalostem požádal veřejný ochránce práv ministerstvo pro místní rozvoj o informaci, zda se ve spolupráci s ministerstvem financí otázkou novelizace zákona o správních poplatcích zabývá a v jaké přibližné lhůtě by k ní mohlo dojít. S obdobnou žádostí o novelizaci zákona se na ministerstvo obrátil i Svaz měst a obcí ČR.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality