AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Zveřejněno Tisková zpráva

Spolupořádáme seminář o rovnosti ve vzdělávání v Praze

Evropská síť organizací pro rovné zacházení EQUINET spolu s veřejnou ochránkyní práv organizují ve čtvrtek 19. května seminář na téma rovnost ve vzdělávání. I přes dlouhodobé snahy totiž genderová nerovnost ve vzdělávání přetrvává, jak vyplývá ze závěrů Evropské komise i z praxe institucí pro rovnost.

Zástupci jednotlivých organizací z celé Evropy diskutují o tom, jak podpořit proaktivní přístupy k tomuto tématu. Možnostmi jsou například vytvoření „firemní kultury“ ve vzdělávacích institucích, která by podporovala rovnost, předání zkušeností ohledně vzdělání oproštěného od genderových stereotypů nebo zajištění dostatečné citlivosti školních osnov v tomto ohledu. Je třeba také sbírat informace týkající se obtěžování ve školách, ze kterých by se dalo vycházet při tvorbě doporučení pro zákonodárce.

Cílem semináře je výměna zkušeností sesbíraných mezinárodní sítí Equinet a asi čtyřicítky zástupců těles pro rovnost a diskriminaci, která zúročí jejich působení v oblasti rovnosti pohlaví ve vzdělávání. Akce pomůže zástupcům institucí pomoci v porozumění, propagaci a zajištění genderové rovnosti ve vzdělávacím sektoru. Zároveň naváže na nejnovější evropské i mezinárodní poznatky na tomto poli.  

Česko a (ne)rovnost ve vzdělávání

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice z roku 2015 vypočítává celou řadu nedostatků, které Česká republika v genderové rovnosti ve vzdělávání má. "Dovolte mi zmínit alespoň některé: genderová rovnost ve vzdělávání není vnímána jako významná politická hodnota, ve Strategii vzdělávací politiky 2020 není genderové rovnosti věnována potřebná pozornost, genderová rovnost není ani výrazněji zahrnuta do rámcových vzdělávacích programů ani mezi kritéria sledovaná při kontrolách České školní inspekce," vypočítává dále ombudsmanka Šabatová. "Přestože počet žen ve školství několikanásobně převyšuje počet mužů, na pozicích ředitelů škol figurují téměř vždy muži. České republice se také dlouhodobě nedaří přilákat na pozici řadového učitele muže."

Česká republika se v Gender gap indexu 2015 sice umístila na první příčce v genderové rovnosti ve vzdělávání, její celková příčka je ale 81. Obsazení první příčky vypovídá pouze o počtu žen a mužů v primárním, sekundárním a terciárním vzdělávání. Pokud jde o stupně vzdělávání, jsou formálně zajištěny rovné příležitosti. "Tento výsledek ale neříká nic o rozvrstvení mužů a žen v konkrétních oborech a funkcích. Při bližším prozkoumání vnitrostátních statistik zjistíme, že vzdělávací systém v České republice má tendenci reprodukovat genderové nerovnosti ve společnosti," vysvětluje ochránkyně Anna Šabatová. "V posledních letech se v České republice například navýšily kapacity humanitních a pečovatelských oborů. Ty jsou ale obsazeny většinou ženami, které posléze aspirují na hůře placené pozice než muži. Odtud je jen malý krůček k rozdílu v odměňování mezi muži a ženami (gender pay gap) ve výši 22 %, který je třetí nejhorší v Evropě."

"Protože víme o našich nedostatcích ve vzdělávání a rádi bychom se naučili, jakým způsobem bychom mohli přispět ke zlepšení, spolupořádáme dnešní seminář," doplnil vedoucí oddělení pro rovné zacházení Petr Polák z Kanceláře veřejné ochránkyně práv. "Chceme postupně společnost zbavovat strukturálních nerovností, a ta ve vzdělávání je jednou z nich."

Více informací: http://www.equineteurope.org/Seminar-Gender-Equality-in  

Vytisknout

Zpět na aktuality