AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic

Při srovnání s ostatními státy EU si Česká republika vede v oblasti azylové politiky poměrně dobře. I tento závěr vyplynul z diskuzí v rámci semináře Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, který pořádal veřejný ochránce práv spolu s Právnickou fakultou MU.

26. června se v Kanceláři veřejného ochránce práv sešli zástupci všech organizací a institucí, které se azylovou problematikou zabývají, aby zmapovali aktuální vývoj v transpozici jednotlivých směrnic Evropské unie a diskutovali o výhledech v návaznosti na informace poskytnuté zástupci Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Vzhledem k bohatým praktickým zkušenostem většiny účastníků semináře s azylovým řízením a cizineckou problematikou v ČR vůbec, bylo možné do hloubky se zabývat i některými konkrétními problémy, které implementace evropských směrnic v praxi přinesla. Šlo například o placení poplatků ze zdravotní péči, podmínky pro zaměstnávání žadatelů o mezinárodní ochranu, zajištění cizinců za účelem správního vyhoštění aj. Zajímavé bylo i srovnání s jinými evropskými zeměmi, ať už jde o postavení žadatelů o azyl v oblasti materiálních podmínek přijetí nebo o průběh řízení o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka.

Příspěvky ze semináře budou shrnuty do speciálního sborníku.

 

 

Vytisknout

Zpět na aktuality