AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Společné prohlášení ombudsmanů států Visegrádské skupiny: Lidská práva pro každého

My, signatáři tohoto společného prohlášení, jednajíce v rámci svých zákonných kompetencí, znovu potvrzujeme základní cíle a principy spolupráce visegrádských států, mezi něž patří budování demokratického právního státu, který plně respektuje a chrání lidská práva, základní svobody a důstojnost každého člověka.

Tyto cíle se v průběhu let existence spolupráce mezi státy Visegrádské skupiny staly základními hodnotami těchto států. Jako veřejní ochránce práv se cítíme být povinni dohlížet na dodržování těchto principů, neboť jsou základními kameny demokracie, svobody a prosperity společnosti.

Spolupráce států Visegrádské skupiny byla ustanovena jako společenství, ve kterém se participující státy vzájemně podporují v respektování výše uvedených hodnot. Tento “slib” však nemá být naplňován pouze vládami a ministerstvy, ale také ostatními státními institucemi, na nichž pak je, aby v rámci svého mandátu a pravomocí našly svou vlastní cestu k podpoře vzájemné spolupráce. Veřejní ochránci práv visegrádských zemí organizují každoroční setkání již čtrnáct let. Ombudsmani byli vždy považováni za “advokáty lidí”, a to všech a bez rozdílu; skutečné hájení práv a svobod osob, především těch nejzranitelnějších, se však nemusí vždy setkávat s pochopením či podporou veřejnosti. Považujeme za jeden ze základních kamenů demokratického právního státu, aby ombudsmani tuto roli mohli plnit, aniž by to pro ně znamenalo riziko omezení jejich pravomocí či jakoukoliv jinou formu pronásledování.

Proto zdůrazňujeme důležitost nezávislého a silného ombudsmana, který by vždy sledoval hlavní cíle své instituce a snažil se, v rámci svých možností, je naplňovat, tedy chránit každého proti zneužití veřejné moci či jinému špatnému zacházení ze strany státních orgánů a prosazovat a chránit lidská práva a základní svobody.

Sledujíce tyto cíle chceme, jakožto ombudsmani států Visegrádské skupiny, jak podporovat a posilovat vzájemnou spolupráci a výměnu dobré praxe, tak poskytovat individuální podporu v časech či situacích, kdy tlak veřejného mínění či politický tlak mohou ovlivnit nezávislost ombudsmanské instituce nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezit či znemožnit naplňovat její mandát.

Podepsáno v Brně, Česká republika, dne 6. září roku 2017

Anna Šabatová

Veřejná ochránkyně práv

Česká republika

Gyula Bándi

Zástupce Komisaře pro základní práva

Ombudsman pro zájmy budoucích generací

Maďarsko

Adam Bodnar

Komisař pro lidská práva

Polská republika

Mária Patakyová

Veřejná ochránkyně práv

Slovenská republika

 

Vytisknout

Zpět na aktuality