Zveřejněno Tisková zpráva

Slevy na poplatcích nesmí být diskriminační

Přijetí zákona o právu na digitální služby v loňském roce přineslo do zákona o správních poplatcích změnu, z níž vyplývá 20% sleva v případě platby správních poplatků skrze elektronický formulář. Podle důvodové zprávy má změna úpravy podpořit zvýhodnění digitální formy před jinými formami služeb a motivovat tak občany k upřednostnění elektronické formy podání. Ombudsman se rozhodl prověřit, zda tato úprava nevede k diskriminaci určitých skupin osob, které nemají přístup k internetu nebo je pro ně využívaní digitálních služeb obtížně dostupné.

“Ačkoli snahu o elektronizaci veřejné správy lze jistě vnímat v obecné rovině jako krok správným směrem, z dostupných informací vyvstává podezření, zda nemůže být zavedená úprava slevy na poplatku diskriminační například v případě seniorů, z nichž mnozí nemají přístup k internetu. Podíl seniorů, kteří mají ve své domácnosti k dispozici počítač s přístupem k internetu sice stoupá, stále jsou však lidé nad 65 let skupinou, která využívá internet v podstatně nižší míře, než mladí lidé. Obdobně mnohem méně seniorů, než lidí mladšího věku využívá služeb internetového bankovnictví. V souvislosti se slevami na poplatku tak existuje podezření na diskriminaci z důvodu věku v oblasti přiznání a poskytování sociálních výhod,” vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček. 

Ombudsman se ve věci obrátil na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, aby shromáždil podrobnější podklady ohledně záměrů a okolností přijetí zmíněné úpravy a mohl vyhodnotit otázku možného znevýhodnění některých skupin osob.

Vytisknout

Zpět na aktuality