AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Zveřejněno Tisková zpráva

Situace v Domově pod lípou v Lipníku se změní k lepšímu, slíbila středočeská hejtmanka ombudsmanovi

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček na pondělním jednání s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou ocenil, že se kraj intenzivně věnuje nejen stabilizaci a zlepšení aktuálních poměrů v Domově pod lípou, ale plánuje postupnou transformaci zařízení.

Jednání ombudsmana se zástupci Středočeského kraje navazovalo na nedávná závažná zjištění veřejného ochránce práv v Domově pod lípou v Lipníku. Po říjnové návštěvě pracovníků Kanceláře ombudsmana v Domově pod lípou se veřejný ochránce rozhodl podat kvůli špatnému zacházení s klienty trestní oznámení. Vedení domova i kraje zaslal zprávu z návštěvy. V té oproti běžným zvyklostem neuvedl žádná konkrétní dílčí opatření, ale požadoval komplexní změnu způsobu poskytování podpory klientům tak, aby jim domov zajistil bezpečné a podnětné prostředí.

„Jsem rád, že se v této citlivé záležitosti na mnohém s paní hejtmankou shodneme. Oba chápeme, že nestačí pouhá výměna managementu zařízení, ale že by měla následovat i řada komplexních změn v samotném nastavení poskytování služby,“ uvedl po dnešním setkání ombudsman a zmínil, že v této chvíli je pro klienty domova zásadní, aby se v první řadě zlepšila i celková atmosféra v zařízení, včetně té mezi zaměstnanci.

Rada Středočeského kraje už na začátku prosince odvolala ředitele Domova. Než skončí výběrové řízení, povede domov dočasně ředitelka Domova Barbora v Kutné Hoře Jana Juklová. „Prioritou pro nás bude najít člověka, který bude nejen dobrý manažer, ale především bude vědět, co obnáší práce se zdravotně postiženými klienty s náročným chováním, a který připraví transformaci celého zařízení tak, aby klienti žili co nejspokojenější život. Byli bychom rádi, aby většina klientů bydlela v bytech, v menších skupinách, ve městech, kde se vzdělávají a na která mají další sociální vazby,“ popsala záměry kraje středočeská hejtmanka Petra Pecková. V Domově pod lípou by podle ní mělo zůstat specializované zařízení s malým počtem klientů. Transformace bude muset být postupná:   „Zajistit odpovídající byty zvládneme rychle, ale zajištění odpovídajících počtu kvalitního personálu bude náročné. Uděláme ale maximum,“ dodala hejtmanka.

“S týmem odborníků Kanceláře ombudsmana jsme probrali jednotlivá kontrolní zjištění a první nápravné kroky, které jsme již podnikli. Současně jsme se dohodli, jakým způsobem bude nastaven systém nápravných opatření a celkového fungování z dlouhodobého hlediska. V nejbližší době dojde v zařízení k důležitým stavebním úpravám, zavedení systému supervize a dalšímu proškolení zaměstnanců,“ doplnil po jednání s veřejným ochráncem práv radní pro sociální věci Martin Hrabánek.

V Domově pod lípou žijí především děti. Podle ombudsmana je důležité, aby v budoucnu dokázali v domově zajistit jak uspokojení základních potřeb dětí, tak vytvořit podnětné prostředí a další podmínky pro jejich řádný fyzický i emoční rozvoj. Na základě opětovného zmapování individuálních potřeb klientů by mělo například dojít k případnému navýšení počtu pracovníků v přímé péči a nastavení systematické podpory klientům s náročným chováním. Důležité je i průběžné vzdělávání personálu a zapojení externích specialistů například na náročné chování nebo alternativní formy komunikace.  

Z dlouhodobého hlediska je podle ombudsmana klíčové, aby poskytování sociálních služeb reagovalo na moderní trendy v této oblasti. V souladu s článkem 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který zakotvuje právo na nezávislý způsob života, by mělo ve Středočeském kraji postupně docházet k přesunu sociálních služeb z ústavů přímo do komunity tak, aby klienti mohli žít v podmínkách připomínajících běžný domov. Veřejný ochránce práv vyzdvihl, že podobnou cestou se u nás před několika lety vydaly už jiné kraje.

Středočeská hejtmanka potvrdila, že případ Domova pod lípou ukázal, jak zásadní roli v regionech hraje systematické plánování sociálních služeb včetně organizace jejich dostupnosti.

Vytisknout

Zpět na aktuality