AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Šetření vstupu do mysliveckých obor pokračuje – ombudsman oslovuje uživatele obor

Veřejný ochránce práv pokračuje ve výzkumném šetření zaměřeném na vstup do mysliveckých obor. Poté, co se nejprve obrátil na orgány státní správy, nyní oslovuje také uživatele obor.

Ombudsman v loňském roce zahájil celorepublikové výzkumné šetření týkající se problematiky vstupu veřejnosti do mysliveckých obor. Vycházel přitom z podnětů, v nichž lidé poukazovali na omezený vstup do obor nebo na úplný zákaz či nemožnost vstupu do nich.

Výzkumné šetření je zaměřené na shromáždění dat o oborách v České republice a informací o možnostech vstupu a pohybu veřejnosti v těchto oborách. V první fázi šetření proto ombudsman oslovil orgány státní správy myslivosti, orgány státní správy lesů a orgány ochrany přírody s cílem zmapovat počet obor a jejich lokalizaci, seznámit se s konstrukčním řešením obor a s mírou možnosti pohybu návštěvníků v nich. Zjišťoval také postoje orgánů státní správy k otázce vstupu veřejnosti do obor a počty podnětů, se kterými se úřady v dané oblasti setkávají.

Nyní se ombudsman obrací s dotazníkem také na samotné uživatele mysliveckých obor. „Ze stížností i z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy je možné do obor vstupovat, ale zároveň chápu, že za určitých okolností může být například z hlediska chovu zvěře volný pohyb osob nežádoucí. Vedle názoru návštěvníků obor a orgánů státní správy bych proto rád znal také názor uživatelů obor na danou věc. Zajímá mě zejména, do jaké míry může podle nich pohyb veřejnosti v oborách zasahovat do výkonu práva myslivosti,“ uvádí ombudsman Stanislav Křeček. Ocenil by proto, kdyby se uživatelé obor zapojili do probíhajícího šetření v co největším počtu a sdělili mu své zkušenosti a poznatky k danému tématu a informace o tom, s čím se při hospodaření v oborách nejčastěji potýkají.

Vytisknout

Zpět na aktuality