AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Seriál Ochránce – 10. díl – Zdravotní pojištění

V neděli 11. 11. ve 11:00h vysílá ČT2 10. díl pořadu Ochránce, tentokrát o ochraně práv dětí. Reprízu dílu uvidíte na ČT2 v úterý 13. 11. v 9:00h.

Zdravotní pojištění. Jak si má počínat člověk, který se dostal do sporu se svojí zdravotní pojišťovnou? Režie Z. Skokan

Průkazka zdravotní pojišťovny, to znamená doklad o zdravotním pojištění, by měla člověka provázet od narození až do konce života. Ovšem během této dlouhé doby se může stát úplně cokoliv. V aktuálním vydání Ochránce vám tedy poradíme, co dělat, když mezi vámi a vaší zdravotní pojišťovnou vznikne problém, který zdánlivě nemá řešení. Desítky takových případů řeší i kancelář veřejného ochránce práv. Může tedy třeba poradit, jak zabránit komplikacím, které dědicům působí nedoplatky zdravotního pojištění jejich zesnulého příbuzného anebo za jakých okolností a kdy může člověk změnit zdravotní pojišťovnu tak, aby se mu nestalo, že najednou budou inkasovat pojistné nejen nově zvolená pojišťovna, ale i ta stará. Tím vším si prošli i hlavní aktéři dalšího pokračování cyklu Ochránce. (oficiální text ČT)

VZP vyzvala paní D. k úhradě dluhu na pojistném po zesnulém manželovi. Šlo o částku 484,- Kč. Paní D. částku obratem zaplatila prostřednictvím předtištěné složenky, kterou ji VZP spolu s výzvou k zaplacení poslala. O několik měsíců později byla dopisem z VZP znovu vyzvána k úhradě dlužného pojistného, které však už předtím uhradila. Následně pak okresní soud vydal usnesení o nařízení exekuce na majetek paní D. k uspokojení pohledávky VZP ve výši 911 Kč (údajný dluh na pojistném + penále). Paní D. se dostavila na pobočku VZP s dotazem, proč po ní vymáhají již neexistující pohledávku. Dozvěděla se, že na složence neuvedla rodné číslo manžela jako variabilní symbol, proto byla zaplacená částka 484 Kč připsána na její účet, nikoli na účet zemřelého manžela, přestože muselo být zřejmé, že jde o jakousi platbu navíc. Když se toto vyjasnilo a platba byla správně přiřazena, exekuce byla zastavena. Usnesením soudní exekutorky, však byla paní D. uložena povinnost uhradit náklady exekuce ve výši 4 200 Kč. Paní D. se proto obrátila na ochránce a současně se i odvolala ke Krajskému soudu v Praze. V průběhu šetření ochránce soud rozhodl, že náklady exekuce je povinna hradit VZP, protože ta svým postupem zavinila zastavení exekuce. VZP byla navíc uložena povinnost zaplatit paní D. náklady řízení.

Pan M. v rámci blíže nespecifikovaného „náboru“ podepsal žádost o registraci u VZP. Bylo mu řečeno, že k přeregistraci k VZP dojde s účinností od 1. 4. 2011 a k uvedenému datu rovněž obdrží průkaz pojištěnce. Vzhledem k tomu, že mu průkaz pojištěnce VZP doručen nebyl, dne 10. 4. 2011 osobně navštívil územní pracoviště VZP. Zde mu referent sdělil, že dle Centrálního registru pojištěnců je stále pojištěncem u původní ZP MV a ta mu to následně také potvrdila. Během následujících 14 dnů navíc obdržel od ZP MV nový průkaz a následně s ním čerpal zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení. Dne 19. 5. 2011 pak pan M. obdržel také průkaz pojištěnce VZP s tím, že je u ní registrován. Zdravotnické zařízení, v němž čerpal zdravotní péči, nemělo s VZP uzavřenu smlouvu a následně od něj proto žádalo přímou úhradu poskytnuté péče (ve výši 1.400,- Kč). Po intervenci ochránce VZP připustila pochybení, přijala opatření k nápravě, omluvila se a umožnila panu M. zpětnou registraci k ZP MV.

Paní K. ochránci namítala, že po ní VZP požaduje úhradu dlužného pojistného také za několik období, ve kterých byl plátcem pojistného stát (stěžovatelka byla vedena v evidenci úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, pobírala rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství apod.). Ochránce zahájil šetření a žádal VZP o vysvětlení jejího postupu, zaslání kopií spisové dokumentace, platebních výměrů, přehledů vyúčtování pojistného za jednotlivá období apod. VZP následně paní K. sdělila, že od vymáhání dluhu odstupuje.

Vytisknout

Zpět na aktuality