AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Seriál ČT „Ochránce“ – díl 2 – Soudní průtahy

V úterý 13. 9. v 17:20 hod vysílá ČT2 druhý díl seriálu Ochránce věnovaný tentokrát průtahům v soudních řízeních. Reprízu dílu uvidíte na ČT2 ve středu v 9:35 hod.

Každý má právo na to, aby soud projednal jeho věc v přiměřené lhůtě. Veřejný ochránce práv však obdrží ročně stovky stížností, jejichž důvodem jsou průtahy v soudním řízení.

Účastník řízení, pokud má pocit, že v jeho řízení dochází k průtahům, má možnost obrátit se stížností na předsedovi soudu. Pokud není spokojen se způsobem, jakým byla jeho stížnost vyřízena, může se obrátit na ombudsmana. Ten sice nemůže přímo vstupovat do vlastního soudního řízení a zasahovat do nezávislé rozhodovací činnosti soudu, ale může prošetřit, zda předsedové či místopředsedové soudů přijali účinná opatření k odstranění průtahů.

Ne vždy je vina na straně soudů, existují i řízení, v nichž jsou průtahy přičitatelné samotným účastníkům, kteří často obstrukčním jednáním zabraňují soudu rozhodnout v přiměřené lhůtě. Poměrně často se o průtahy zaslouží znalci dlouhými a mnohokrát prodlužovanými lhůtami pro zpracování soudem vyžádaného posudku, což ochránce mnohokrát kritizoval. Pokud jsou však průtahy přičitatelné soudu, tedy přeneseně státu, může poškozený účastník žádat Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Druhý díl seriálu ukáže na třech příbězích, jak soudní průtahy zasahují do života účastníků takových řízení, vysvětlí, jak a jestli je možné průtahům zabránit a jak se bránit v případě, kdy k nim dochází.

Pan Přibyl se do potíží dostal kvůli složitým rodinným vztahům. Jeho situaci řešily soudy i exekutor. Bohužel příliš pomalu, takže se dostával do dalších finančních obtíží a dluhů.

Kořeny soudních průtahů v případu pana Schettla sahají až do 90. let, kdy se soudil s Českou správou sociálního zabezpečení. Jeho právník ale v řízení pochybil, nepodal odvolání v zákonném termínu. Přiznal vinu a pan Schettl po něm žádal finanční odškodnění. Tím však vyvolal další soudní při trvající několik let.

Paní Medová se po smrti manžela dostala do sporu s jeho dcerami a bývalou manželkou o nárok na dědictví. Spleť čtyř závětí, znalecká zkoumání a mnohá odvolání ale způsobily, že se soudy táhly více než deset let. Záležitosti nabraly spád až po zásahu kanceláře veřejného ochránce práv.

Vytisknout

Zpět na aktuality