Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Seriál ČT „Ochránce“ – 9. díl: Územní plánování

Nesouhlasíte se změnami územního plánu, s připravovanou výstavbou nebo sami chcete změnit územní plán? O tom bude 9. díl pořadu Ochránce vysílaný na ČT2 v úterý 1. 11. v 17:20 hod a v repríze ve středu 2. 11. v 9:35.

Řešení stížností souvisejících s problematikou územního plánování není s ohledem na pravomoci ombudsmana jednoduché, a někdy je dokonce zcela nemožné. Je tomu tak proto, že agenda územního plánování je významným způsobem ovlivňována rozhodnutími orgánů samosprávy, konkrétně zastupitelstev obcí a krajů, které jsou z  působnosti ombudsmana vyloučeny. Zatímco proces pořizování územního plánu je výkonem státní správy a ombudsman se jím zabývat může, o konečné podobě plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a jedná se tedy o výkon samosprávy.

Pan Blaha a další občané Tišnova nesouhlasili s plánem na vybudování bioplynové stanice. V kafilerní bioplynové stanici vzniká bioplyn, který se dále využívá k výrobě elektřiny a tepla. Toto moderní ekologické zařízení má ale jednu velkou nevýhodu – nelibý zápach, který se z něj šíří do okolí. Tisícovka obyvatel Tišnova by mohla jít příkladem občanům jiných obcí, protože dokázala, že samospráva není bezmezně v rukách zastupitelů, ale že i občané mohou rozhodnutí zastupitelstva změnit.

Územní plán obce Vikýřovice počítá s novými rodinnými domy i v aktivní záplavové zóně. O pozemky je mezi staviteli zájem. S další výstavbou v okolí řeky, která by bránila vsakování vody při další povodni, ale nesouhlasí majitel domu, který se přibývajícími novými stavbami cítí ohrožen. Má s povodní zkušenosti a bojí se, že nové domy budou tvořit překážku odtoku vody. Podle zákona o vodách nelze umístit stavbu do území, které je označeno jako aktivní záplavová zóna. Je proto nezodpovědné, pokud obec územním plánem umožňuje výstavbu a hazarduje tak s majetkem lidí, kteří se v budoucnu nastěhují, aniž by tušili rizika.

Občanské sdružení Kukleny se nechtělo smířit se záměrem Hradce Králové proměnit rozsáhlá úrodná pole na okraji města ve stavební parcely. Místo zemědělské půdy by zde v budoucnu stálo nákupní středisko. V tomto případě zástupkyně ombudsmana sdružení poradila, aby se obrátili na Nejvyšší správní soud s návrhem na přezkoumání změny územního plánu.

Veřejný ochránce práv opakovaně poukazuje na to, že územní plánování je klíčovým institutem rozvoje území, přičemž důsledky nedostatečného zvládnutí role orgánu územního plánování negativním způsobem ovlivní nejen vzhled prostředí, ale promítá se i do psychické pohody bydlení osob v daném území. Tento stav dokumentují například účelové a nekoordinované změny územních plánů pořizovaných na objednávku developerských společností, investorů velkoplošných prodejen a nákupních center, které směřují ve stále větším množství z velkých měst do menších sídel. Dosavadní poznatky ochránce pak vypovídají o tom, že obce a města neumějí vždy rozvoj svého území v dostatečné míře regulovat.

Již odvysílané díly seriálu najdete v archivu ČT na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality