AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Seriál ČT „Ochránce“ – 4. díl: Diskriminace na pracovišti

Čtvrtý díl seriálu zaměřený tentokrát na problematiku nerovného zacházení v pracovně-právních vztazích vysílá ČT2 v úterý 27. 9. v 17:20 hod a v repríze ve středu 28. 9. v 9:35 hod.

Nerovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou témata, kterými se ombudsman zabývá od prosince roku 2009 v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona. Podle něj se za diskriminaci považuje odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Diskriminace je zakázána v přístupu k zaměstnání, v pracovně-právních vztazích, v přístupu k podnikání, ke vzdělání, ke zdravotní péči, v přístupu ke zboží a službám, k přiznání sociálních výhod a v členství v odborových organizacích či profesních komorách.

Právě oblasti zaměstnání je nejčastějším místem, kde se lidé podle svého názoru setkávají s nerovným zacházením. Také tři příběhy tohoto pořadu spojuje pracovní prostředí a pocit tří žen, že s nimi zaměstnavatel nezacházel férově, že se jim stala nespravedlnost a možná byly diskriminovány. Všechny tři se proto obrátily na ombudsmana, aby jejich záležitosti prošetřil.

Paní Mičánková se stěžovala, že ji zaměstnavatel diskriminoval kvůli zdravotnímu stavu. Pracovala 15 let jako účetní, ale její šestiměsíční pracovní neschopnost po operaci kyčle byla pro jejího zaměstnavatele problémem. S paní Mičánkovou ukončil pracovní poměr s tím, že místo pro údajnou nadbytečnost ruší.

Paní Švábová je Slovenka. Na ombudsmana se obrátila nikoli se stížností, ale s dotazem a prosbou o stanovisko. Jejím nadřízeným totiž vadí slovenština a v hodnocení jí vytýkají, že ji používá. Žádají, aby i v běžném hovoru na pracovišti používala češtinu.

Paní Jakubcová se na ombudsmana obrátila s podezřením, že ji zaměstnavatel diskriminoval z důvodu věku. Pracovala jako inspektorka Státní zemědělské a potravinářské inspekce a i když dospěla do důchodového věku, do důchodu jít nechtěla a požádala o možnost vykonávat kontroly obchodů i nadále. V rámci organizačních změn však bylo její místo zrušeno, právě i s poukazem na její důchodový věk.

Vytisknout

Zpět na aktuality