AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Seriál ČT „Ochránce“ – 15. díl: Strasti a útrapy se samosprávou

Jak mohou občané kontrolovat jednání zastupitelstva obce? Mohou ovlivňovat jeho rozhodování? O tom bude 15. díl seriálu Ochránce vysílaný na ČT2 v úterý 13. 12. v 17:20 hod a v repríze ve středu 14. 12. v 9:35 hod.

Obecní zastupitelstvo v Hajanech rozdělilo své občany na dva tábory. Jedněm podivné obchody s obecními pozemky, které jsou navíc předmětem nevypořádané restituce, nevadí. Druzí si ale připadají bezmocní a obávají se, že za špatné hospodaření a jednání zastupitelstva obec zaplatí a že kvůli vzniklé škodě skončí obecní majetek v exekuci. Mají vůbec občané právo do takové situace zasáhnout? Může jim v tom někdo pomoci? Může v tom něco udělat ombudsman? Odpovědi na tyto otázky jsou celkem jednoduché – obec je za své jednání zodpovědná a rozhodovací nezávislost obcí patří k ústavním výsadám. Stát má jen velmi omezené možnosti, jak některé aspekty práce zastupitelstva kontrolovat. Jedinou radou pro občany, kteří jsou se svými zastupiteli nespokojení, je chodit k volbám a pečlivě vybírat, komu dát hlas, koho zvolit, aby zájmy obce zastupoval.

Miroslav Hrubý je členem osadního sdružení, které se snaží bránit nebezpečné výstavbě v obydlených zónách. Jednací řády zastupitelstva Městské části Praha-Čakovice však obsahovaly sporné formulace, které upíraly občanům možnost svobodně se vyjadřovat k projednávaným bodům. Na popud sdružení byly objeveny nedostatky v jednacích řádech desítek měst a obcí po celé republice. Není totiž možné, aby jednací řád zastupitelstva upíral občanům právo vyjádřit se k projednávaným věcem ještě dříve, než o nich bude rozhodnuto. Jen tak mohou realizovat své právo provádět veřejnou kontrolu zastupitelstva, vyjadřovat své názory a námitky a ovlivňovat přijímaná rozhodnutí. Není proto možné, aby právo vyjádřit se na jednání zastupitelstva bylo omezeno například tím, že občané mohou promluvit až po ukončení jednání, že jejich vystoupení musí být předem ohlášeno nebo dokonce zastupitelstvem odsouhlaseno, nebo že vyjadřovat názory je možné jen písemně.

Pavel Sýkora se rozhodl, že udělá něco pro své město. Chtěl, aby jednání bzeneckého zastupitelstva byla v přímém přenosu vysílána místní kabelovou televizí a byla tak skutečně veřejná. Narazil však na nesouhlas jiných občanů, kteří se jednání také účastnili a namítali, že natáčením je porušeno jejich právo na soukromí a na ochranu osobnosti. Střetlo se zde tedy právo veřejné s právem soukromým. Každý, kdo se účastní jednání zastupitelstva, zapojuje se do správy věcí veřejných a fakticky vykonává veřejnou kontrolu. Jeho účast či dokonce vystoupení při jednání tak nemá charakter projevu osobní povahy, na které se vztahuje právo na ochranu osobnosti. Zastupitelstvo může zakázat nahrávání jednání pouze tehdy, pokud by přitom docházelo k narušování průběhu zasedání. Je proto vhodné, aby ten, kdo chce nahrávku pořizovat, o tom předem účastníky informoval a předešel tak případnému rozruchu, který by jednání zastupitelstva narušil.

 

Na již odvysílané díly seriálu se můžete podívat na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality