AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Senioři se často obracejí na ombudsmanku

Senioři tvoří významnou skupinu lidí, kteří vyhledávají pomoc ombudsmanky. Ročně jich více než 2000 podá podnět k šetření ve své záležitosti. Právům dalších několika tisíců seniorů, podmínkách, v nichž žijí a péči, které se jim se pak ombudsmanka věnuje i v rámci provádění návštěv např. domovů pro seniory, léčeben pro dlouhodobě nemocné aj.

Lidé nad 60 let řeší s ombudsmankou především problémy týkající se starobních důchodů a příspěvků na péči. Problémy s příspěvky na péči jsou přitom mnohem častější a senioři si obvykle stěžují na délku vyřizování žádosti, a nebo nesouhlasí s posouzením stupně závislosti na péči.

Bylo by však mylné domnívat se, že lidi nad 60 let trápí jen sociální témata, přestože tvoří největší část problémů. Škála situací, s nimiž se na ombudsmanku obracejí, je velmi pestrá. Je přirozené, že s vyšším věkem lidé častěji přicházejí do styku s lékařskou a lázeňskou péčí. Řada seniorů ale u ombudsmanky hledá pomoc, například když nesouhlasí s postupem stavebních úřadů. Může jít o potíže s výstavbou v sousedství – povolenou nebo nepovolenou, stížnosti na užívání stavby k jinému účelu, než k jakému byla zkolaudována apod. Senioři však řeší i potíže „druhé strany“, tj. jsou v roli stavebníků. Senioři si také častěji stěžují na hluk a hledají pomoc či radu v souvislosti s katastrem nemovitostí.

Stále také platí, že jsou senioři častěji než jiné věkové skupiny lidí cílem nekalých obchodních praktik a mnozí se dlouhodobě potýkají s exekucemi. Zde jsou však možnosti ombudsmanky pomoct jim značně omezené.

Vytisknout

Zpět na aktuality