Zveřejněno Tisková zpráva

Sám sebe zranil při nehodě a má platit pokutu 25 000 Kč

Pokud způsobíte dopravní nehodu a zraníte při ní pouze sami sebe, může vám i přesto být uložena pokuta za přestupek proti bezpečnosti provozu. Platí to i pro cyklisty a chodce. Pokud k takové nehodě došlo před 22. srpnem letošního roku, mohla se pokuta pohybovat dokonce ve výši 25 - 50 000 Kč.

Veřejný ochránce práv na tento problém v praxi poprvé narazil při šetření případu stěžovatele, který na kole narazil do před ním brzdícího vozidla. Škoda na vozidle byla zanedbatelná a jediným zraněným byl samotný stěžovatel, který nehodu způsobil. Po čtyřtýdenním léčení se ke svému zděšení dozvěděl, že mu byla udělena správní pokuta ve výši 25 000 Kč za způsobení dopravní nehody, při níž byl někdo zraněn.

Ochránce po prošetření záležitosti konstatoval, že příslušné úřady chybně provedly právní kvalifikaci jednání stěžovatele a finanční sankci mu udělily v rozporu s právem. Správní úřady nerespektovaly zásadu přiměřenosti, jako jednoho z principů dobré správy. Přestupek totiž zařadily pod ustanovení § 22 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích (200/1990 Sb.), který tak vysokou pokutu stanovoval pro dopravní přestupky, při nichž byla způsobena škoda nad 50 000 Kč nebo došlo ke zranění či usmrcení osoby. Nebylo zde však výslovně uvedeno, jestli osobou, k jejímuž zranění má při nehodě dojít, musí být jiná osoba než ta, která nehodu způsobila. Podle ochránce měly proto úřady uplatnit zákon způsobem, který odpovídá cíli sledovanému zákonodárcem a nevede k absurdním výsledkům v praxi. Výklad, který správní orgány použily v případě zmíněného cyklisty, by totiž znamenal, že by musely trestat i mrtvého, pokud by viník při nehodě sám zahynul.

Příslušné ustanovení zákona již bylo změněno a explicitně se v něm uvádí, že se vztahuje na ty, kdo způsobí nehodu a zraní přitom jinou osobu. Ostatní viníci dopravní nehody (tj. ti, kdo poruší právní předpisy, případně zraní pouze sebe) mohou být trestáni za přestupek proti bezpečnosti provozu podle § 22 odst. 1 písm. l) pokutou od 1500 do 2500 Kč. Přesně takové posouzení nehody požadoval veřejný ochránce práv u zmíněného cyklisty.

Nová právní úprava se však vztahuje pouze na nehody, k nimž došlo po 22. srpnu letošního roku a na dosud pravomocně neskončená správní řízení. Neupravuje chybné posouzení případů z období 1. 7. 2006 – 22. 8. 2007, kdy platila původní formulace ustanovení. Za stejně společensky nebezpečný přestupek tak byli někteří viníci před 22. srpnem chybně trestání mnohonásobně vyššími pokutami, než je tomu nyní. Veřejný ochránce práv se proto na ministerstvo dopravy obrátil s žádostí, aby byla plošně zahájena přezkumná řízení v případech z období 1. 7. 2006 – 22. 8. 2007, kdy viníci nehody zranili pouze sami sebe a správní orgány je špatným výkladem zákona trestaly neadekvátně.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality