AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Registrace na internetu neomezuje svobodu projevu

Pokud provozovatelé informačních serverů podmiňují účast v diskuzi k jednotlivých článkům registrací, nejedná se o porušení práva na svobodu projevu. To samé platí i v případě registrace, na jejímž základě je možné vyjádření souhlasu s názory v diskuzi prostřednictvím hlasování.

Zástupkyně veřejného ochránce práv, na níž se obrátilo několik občanů s dotazy a protesty proti údajnému omezování svobody projevu na internetu, konstatovala, že provozovatelé informačních serverů postupují v souladu se zákonem. Zástupkyně ochránce upozornila na odpovědnost provozovatele internetové diskuze za zveřejňované informace. Pokud by provozovatel serveru nepodnikl potřebné kroky k odstranění případného protiprávního jednání, nesl by sám veškeré sankční následky. Je tedy pochopitelné, že se tomu provozovatelé internetových diskuzí snaží předejít tím, že podmiňují účast v diskuzi povinnou registrací. Na základě IP adresy je pak možné zjistit skutečného viníka protiprávního jednání.

Podobným způsobem je třeba vnímat i případy, kdy provozovatel serveru zcela zablokuje diskuzi pro vulgaritu nebo xenofobii příspěvků. Nejde o omezení svobody projevu, ale o ochranu obchodní společnosti provozující internetovou diskuzi před případným stíháním.

Zástupkyně ochránce v této souvislosti upozorňuje, že stejně přísně je posuzováno i hlasování, pokud vyjadřuje souhlas s protiprávním obsahem diskuzního příspěvku. V takovém případě se může jednat o naplnění skutkové podstaty „schvalování trestného činu“ podle § 165 trestního zákona.

Protiprávním jednáním může být například šíření pomluvy či jiné zásahy do osobnostních práv, různé formy tzv. informační trestné činnosti (šíření poplašných zpráv, výzvy k rasové nesnášenlivosti, propagace extrémistických hnutí aj.), nekalá soutěž (očerňování konkurenčních produktů) nebo porušování autorských či jiných práv duševního vlastnictví.

Vytisknout

Zpět na aktuality