AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ředitelé a ředitelky mateřských škol mají šanci na vyšší platové ohodnocení, Ministerstvo školství slíbilo upravit chybnou metodiku - zda to ale stihne ještě letos, není jasné

Šetření zástupkyně ombudsmana ukázalo, že metodika Ministerstva školství ze srpna 2019 k odměňování ředitelů a ředitelek mateřských škol obsahovala zavádějící příklad, který je v rozporu s nařízením vlády. Do 11. platové třídy totiž neměli být podle metodiky zařazeni ředitelé a ředitelky, pokud má jejich mateřská škola nemovitý majetek pouze ve výpůjčce od zřizovatele. To může znamenat nižší plat pro řadu lidí ve vedení mateřských škol.

Ministerstvo školství argumentovalo, že pokud má mateřská škola svěřený nemovitý majetek od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce, ředitel majetek školy nespravuje a jeho práce neodpovídá pozici koordinačního pracovníka v 11. platové třídě. Tento názor ale nesdílí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj výpůjčka majetku nezbavuje vedoucího zaměstnance odpovědnosti za řádné nakládání s tímto majetkem. Nedotýká se ani jeho koordinační úlohy při správě ostatního majetku organizace.

K argumentaci Ministerstva práce a sociálních věcí se přiklonila i zástupkyně ombudsmana. „Nesouhlasím, že by svěření nemovitého majetku na základě smlouvy o výpůjčce znamenalo nulovou dispozici s majetkem jako takovým, a tedy nevykonávání správy v majetkové oblasti,“ shrnuje ve zprávě z šetření.

Ministerstvo školství přislíbilo sporný příklad z metodiky vypustit. Kdy k tomu dojde, zatím není jasné. Ministerstvo chce totiž metodiku upravit šířeji v návaznosti na změny v nařízení vlády a také v projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících.

A právě okamžik vydání nové metodiky se může pro některé zřizovatele mateřských škol jevit důležitým. Ti často s přeřazováním ředitelů a ředitelek do vyšší platové třídy vyčkávají až na změnu metodiky, a to z obavy, že by případná kontrola hospodaření mohla takový krok považovat za neúčelné vynaložení svěřených peněz. Podle zástupkyně ombudsmana by však zřizovatelé mohli už teď postupovat při zařazování do platových tříd přímo podle nařízení vlády bez ohledu na připravovanou změnu metodiky; samozřejmě za předpokladu splnění všech podmínek stanovených předmětným nařízením vlády k zařazení do 11. platové třídy.

Příloha:

Zpráva o šetření

 

Vytisknout

Zpět na aktuality