AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhověla doporučení ombudsmana v souvislosti s pořadem Výměna manželek

Při šetření z vlastní iniciativy zástupkyně ombudsmana prověřila, jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) naložila s diváckými podněty z let 2018-2019 k pořadu Výměna manželek, a jaké kroky podniká v souvislosti s potenciálně škodlivým obsahem pořadu. Zajímalo ji také, zda Rada dostatečně zhodnotila obsah dílů, na něž diváci upozornili, a to s ohledem na dětské aktéry na jedné straně a potenciální dětské a mladistvé diváky na straně druhé.

V první fázi šetření Rada uvedla, že v letech 2018-2019 dostala čtyři divácké podněty týkající se Výměny manželek. Všechny následně odložila. Obsahová analýza dotyčných dílů upozornila na možné problematické momenty jako je zobrazení opilého a agresivního rodiče, stresovaných plačících dětí nebo necitlivého až tyranského vztahu staršího partnera k partnerce.

Zástupkyně ombudsmana nesouhlasila s hodnocením Rady, že zobrazené situace byly v mantinelech žánru reality show a nepřekročily meze zákona. Neobstál podle ní ani argument Rady, že pořad není určený pro dětské diváky a je zařazený do večerního vysílání, kdy by měli rodiče kontrolovat, co děti v televizi sledují.

Ombudsman následně požadoval, aby Rada svůj přístup přehodnotila a upozornila TV Nova na porušení zákona nebo přesvědčivěji zdůvodnila, proč v odvysílaných dílech porušení zákona nevidí.

Na základě interně zpracované odborné analýzy dílů Výměny manželek vysílaných od konce března do konce dubna 2021 Rada následně upozornila TV Nova na porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání v souvislosti s odvysílanými vulgarismy.

Další porušení vidí Rada v tom, že televize zařadila jeden z dílů do vysílání před desátou hodinou večerní. V té době přitom nemohou být vysílané pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Jeden z účastníků v daném díle konzumoval nadměrné množství piva, dopady pití zlehčoval a dožadoval se tolerance tohoto svého zlozvyku. Rada upozornila, že dětští diváci se zároveň mohli seznámit s dobrými vlastnostmi protagonisty, a tím na ně mohl působit jako vzor.

Podle ombudsmana Rada dodatečně prokázala, že věnuje jednotlivým pořadům odpovídající pozornost a je si vědoma jejich problematických aspektů i nutnosti odlišovat (ne)vhodnost pro „dětského“ diváka a škodlivost, která znamená porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání: „Přesvědčil jsem se, že Rada má nastavené i měřítko přijatelné míry užitého vulgarismu a při překročení této hranice upozorní provozovatele na porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a stanoví lhůtu k nápravě,“ uvedl ombudsman v dopise předsedovi RRTV. „Současně akceptuji dosavadní postoj Rady, že hraniční případy toleruje a neposkytuje jim dodatečnou publicitu,“ dodal.

Ombudsman upozornil Radu na obecnou povinnost oznámit možné ohrožení dětí Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a vyzval ji, aby plnění této povinnosti v souvislosti s obsahem reality show Výměna manželek pečlivě zvažovala. Rada v lednu 2021 jedno takové oznámení podala. Ombudsman přijal rozhodnutí Rady nepodávat žádné oznámení v návaznosti na díly Výměny manželek z března a dubna letošního roku.

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ombudsman také doporučil, aby zvážila zveřejnění vypracované analýzy pořadu nebo jejích dílčích závěrů. Posloužily by podle něj nejen veřejnosti, ale mohly by také zapůsobit preventivně na provozovatele televizního vysílání. 

Vytisknout

Zpět na aktuality