AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Průlom v důchodech osob dlouhodobě pečujících o blízkého

Od 1. července 2007 vstupuje v platnost novela zákona o důchodovém pojištění s úpravami, o něž veřejný ochránce práv více než dva roky usiloval. Osoby, které dlouhodobě pečovaly o závislou osobu, šetřily státu miliony korun ročně za ústavní péči, už nebudou dále „trestány“ nespravedlivým znevýhodněním při výpočtu důchodu.

Podle nové právní úpravy se doba péče o závislou osobu započítává do výpočtu vyměřovacího základu důchodu v plné výši. tedy neplatí, že roky péče, které přesáhly dobu pěti let se krátily na polovinu a snižoval se tak průměrný výdělek pro výpočet důchodu, což znamenalo, že čím déle někdo pečoval o závislou osobu, tím nižší byl jeho důchod.

Ti, kdo dlouhodobě pečovali o závislou osobu a důchod jim byl vyměřen před 1. červencem 2007, musí požádat Českou správu sociálního zabezpečení o úpravu splátek. Vzhledem k tomu, že především v prvních měsících platnosti novely se dá očekávat velký počet žádostí o úpravu, novela prodlužuje lhůtu vyřízení o 90 dnů u žádostí podaných do 31. října letošního roku. Rozdíl v důchodu za období od 1. července až do vyřízení žádosti bude vyplacen zpětně.

Přestože novela zákona o důchodovém pojištění nezohledňuje všechny požadavky veřejného ochránce práv, jde o průlomovou změnu směřující ke zlepšení podmínek lidí dlouhodobě pečujících o závislou osobu. Zákon odstraňuje nepřiměřenou tvrdost a konečně zohledňuje i význam péče o závislé blízké osoby v celospolečenském měřítku.

Vytisknout

Zpět na aktuality