AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Prohlášení ochránkyně k výrokům JUDr. Křečka na TV Prima

Výroky a hodnocení pronesená JUDr. Stanislavem Křečkem k reportáži televize Prima v kauze „iráckých křesťanů“ dne 18. 2. 2016 ve zpravodajství této televize nejsou stanoviskem instituce veřejného ochránce práv. 

Bez ohledu na obsah tohoto vyjádření je politováníhodné, že můj zástupce hodnotí celou kauzu veřejně v okamžiku, kdy je skupinou senátorů teprve podána stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která má věc podrobně prošetřit. Hodnocení této kauzy nespadá do jeho agendy a bylo navíc učiněno pro médium, proti němuž stížnost senátorů směřuje.

Nemůžeme vyloučit, že se některý z aktérů později obrátí na veřejného ochránce práv, aby posoudil, zda Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhodnotila stížnost na TV Prima v souladu se zákonem a s principy dobré správy. Předčasné vyjádření JUDr. Křečka tak narušuje princip zdrženlivosti a nestrannosti, jímž jsme oba vázáni.

Je rovněž otázkou, zda konkrétním hodnocením problematické reportáže namísto Rady, jakožto úřadu k tomu povolanému, a dříve než tento úřad případ vůbec projednal, neporušil JUDr. Stanislav Křeček § 1 odst. 9, který nám oběma zakazuje zasahovat do činnosti úřadů jiným způsobem, než stanoví zákon o veřejném ochránci práv.

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv

Vytisknout

Zpět na aktuality