AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Prohlášení ochránce: FOD obviňuje jiné bez ohledu na vlastní roli v kuřimské kauze

Ochránce se ohrazuje proti obviňování ze strany Fondu ohrožených dětí pro porušení oznamovací povinnosti v souvislosti s případem týraných dětí z Kuřimi.

Musím se důrazně ohradit proti neustálému obviňování bývalé zástupkyně veřejného ochránce práv, a tedy i institutu ombudsmana, ze strany Fondu ohrožených dětí, pro porušení oznamovací povinnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v souvislosti s případem týraných dětí z Kuřimi a dívky „Anny“.

Institut veřejného ochránce práv je zákonem velmi přesně definován, včetně vymezení povinností a pravomocí, které jsou závazné bez ohledu na to, jaká osoba v daném okamžiku tuto funkci zastává. To samé platí i pro zástupce veřejného ochránce práv. Obvinění Mgr. Anny Šabatové z porušení oznamovací povinnosti jsou proto ve skutečnosti obviněním institutu ombudsmana a jeho zástupce jako takových. K  údajné oznamovací povinnosti musím uvést následující:

1.  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ukládá právnickým osobám a státním orgánům povinnost oznamovat určité, přesně definované skutečnosti orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Jde například o děti, jejichž rodiče zemřeli, děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů, děti, na kterých byl spáchán trestný čin aj. V době, kdy se bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv dozvěděla o případu dítěte bez dokladů, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednalo o některou ze skutečností uvedených v zákoně. Tím, že zástupkyně ombudsmana doporučila řešit situaci dívky „Anny“ soudní cestou, umožnila orgánům sociálně-právní ochrany dětí začít se případu věnovat několik měsíců předtím, než bylo náhodně odhaleno týrání dětí a veškeré další skutečnosti.

2.  Bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv může být jen těžko obviňována z neodhalení možných podezřelých souvislostí, když samotný Fond ohrožených dětí prostřednictvím svého zařízení Klokánek nedokázal rozpoznat třináctiletou dívku od dospělé ženy.

3.  Podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, je ochránce povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu funkce. Stejnou povinnost má i zástupce veřejného ochránce práv a zaměstnanci kanceláře.

JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality