AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Přítomnost otců u porodu je možnost, ale nikoliv lidské právo

Vážná situace, ve které se dnes celá lidská společnost nachází, je jistě příležitostí zamyslet nad tím, co jsou skutečná lidská práva člověka, která musí být v každé situaci a za každou cenu respektována a jejichž existence nesmí být nijak a nikdy ohrožena, a co jsou jen další možnosti, které rozšiřují míru svobody občana, ale nejsou pro zachování řádného fungování společnosti zásadní. A je tedy možné je, za určitých okolností, z dobrých důvodů omezit.

Jednou z takových možností je, podle mého názoru, účast otců u porodu svého dítěte. Je to jistě věc, která přispívá ke kvalitě rodinných vztahů, posiluje otcovství i mateřství, tedy hodnoty, které jsou pro soužití lidí užitečné. Ale nelze přehlédnou, že lidská společnost se po mnoho generací vyvíjela zcela zdárně i bez této možnosti, která se v poslední době stala jistě i trochu módní záležitostí a rozhodně tedy není ničím, co by bylo zcela nezbytné pro zdravé rodinné vztahy a řádný vývoj dětí. Je proto, podle mého názoru možné tuto možnost z tak naléhavého důvodu, jakým je ochrana nejen rodičů, ale i zdravotního personálu, omezit, aniž by byla práva občana významněji dotčena.

To že se některé neziskové organizace domáhají v této věci soudního rozhodnutí, považuji za zcela nepřípadné.

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality