Zveřejněno Tisková zpráva

Příspěvky pro přechodné pěstouny by se podle doporučení ombudsmana měly zvýšit

Ombudsman se dlouhodobě zabývá problematikou odměn pěstounů. V rámci legislativních doporučení za rok 2020 doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvky pro pěstouny zvedla z dnešních 20 000 korun měsíčně pro pěstouny pečující o jedno dítě na 27 000 korun. Úměrně tomu by se měly zvýšit i odměny pro pěstouny pečující o více dětí. V případě péče o děti s postižením ombudsman navrhuje příspěvek 36 000 korun. Dnes budou o příspěvcích v rámci návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí hlasovat poslanci.

Vládní návrh počítá se zvýšením odměny na 22 000 korun, a to jednotně pro všechny pěstouny na přechodnou dobu bez ohledu na náročnost poskytované péče. „Ochránce tyto úpravy považuje za zásadní krok zpět s ohledem na diskutovanou potřebu podpory pěstounské péče. Domnívá se, že je naopak třeba podporovat stávající pěstouny a získávat další,“ upozorňuje ombudsman v doporučení v rámci Souhrnné zprávy za rok 2020. 

Podle ombudsmana by schválení nižších příspěvků znamenalo úbytek pěstounů na přechodnou dobu. To není žádoucí i v souvislosti se závazkem České republiky deinstitucionalizovat péči o malé děti, tedy neumisťovat je do kojeneckých ústavů.

Ombudsman dále argumentuje: „Na pěstouny na přechodnou dobu jsou kladeny vysoké nároky, co se týče jejich odborné přípravy, profesionality, nutnosti spolupráce s ostatními zainteresovanými úřady a institucemi. Musí být připraveni ze dne na den přijmout dítě do (krizové) péče a mají se mu věnovat na plný úvazek. Proto nemohou zpravidla vykonávat běžné zaměstnání a právě výkon pěstounské péče na přechodnou dobu je jejich jediným zdrojem příjmu.“  

K vládnímu návrhu zákona se sešlo na 70 pozměňovacích návrhů. Sněmovna o nich dnes hlasuje ve třetím čtení.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality