Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Zvláštní příplatek

Zvláštní příplatek

V pátek 3. 10. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 6. 10. ve 12.25). Díl nazvaný Zvláštní příplatek vypráví příběh vojáků z povolání a jejich sporu o zvláštní příplatek za nebezpečnou službu na zahraniční misi. Ukázalo se, že žádný z orgánů České republiky nebyl ochotný o jejich nárocích rozhodnout.

„Zvláštní příplatek“

O nečinnosti úřadu při vyplacení zvláštního příplatku (spis. zn. VOP 3964/2007).

Vojenský pozorovatel v zahraniční misi je často vystaven nejrůznějším rizikům, proto je za takovou nebezpečnou službu vyplácen zvláštní příplatek.

V roce 2007 se na ochránce obrátili čtyři bývalí příslušníci Armády ČR, kteří v minulosti působili v rámci mezinárodních sil OSN v různých zemích světa (Gruzie, Irák, Kongo), s tím, že jim ministerstvo obrany nevyplácelo zvláštní příplatek za tuto službu, přestože jim podle zákona náležel. Svůj nárok uplatnili po návratu do vlasti i u soudu, který však nebyl příslušný ve věci rozhodnout. S odůvodněním, že v této záležitosti může podle zákona 221/1991 Sb., o vojácích z povolání, rozhodnout pouze příslušný služební orgán, tuto věc postoupil ve dvou případech prezidentu republiky, jakožto vrchnímu veliteli, a v dalších dvou případech ministru obrany. Prezident oba případy následně rovněž postoupil ministerstvu.

Tehdejší ministr obrany, ani současná ministryně však do dne podání podnětu k ochránci ve věci nerozhodli a stěžovatelé ani nebyli vyrozuměni o tom, co se s jejich záležitostí děje. Došlo tak k neobvyklé situaci, kdy o nárocích poškozených nehodlal rozhodnout žádný orgán České republiky – obecné soudy pro svou nepůsobnost a ministerstvo s poukazem na to, že podle zákona o vojácích z povolání se rozhodují pouze záležitosti týkající se vzniku, změny nebo zániku služebního poměru. O nárocích týkajících se platu se podle ministerstva rozhoduje podle zákona o platu. Jenže tento zákon žádné rozhodování nezná a neupravuje jej, takže ministerstvo vlastně nemělo právní podklad, na jehož základě by mohlo rozhodnout.

Ochránce se po prošetření záležitosti postavil na stranu stěžovatelů a požadoval změnu dosavadní praxe ministerstva obrany, které o platových nárocích vojáků odmítalo rozhodovat podle zákona o vojácích z povolání. Upozornil, že ministerstvo tento zákon vykládá chybně, přestože správný výklad vyplýval už z rozhodnutí obecných soudů.

Dlouholetá chybná praxe byla nakonec změněna a ministryně obrany ochránce ubezpečila, že o nárocích stěžovatelů bude neprodleně rozhodnuto.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-06.10.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality