Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Život pod vysokým napětím

V pátek 11. září v 18:25 vysílá ČT1 další díl cyklu dokumentárních pořadů Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 14. září ve 12:25. Díl nazvaný Život pod vysokým napětím je o lidech z Prahy 9, kteří marně usilují o přeložení vedení vysokého napětí mimo obytnou zástavbu.

Život pod vysokým napětím

(Spisová značka: 3219/2008/VOP)

Pan R. z Prahy se na ochránce obrátil z pověření desítek občanů bydlících v Praze 9 Malešicích se stížností na trvalé porušování zákonů ze strany místních úřadů v souvislosti s umístěním vedení vysokého napětí nad obytnou zástavbou.

V 80. letech došlo k výstavbě tzv. Průmyslového polokruhu se záměrem, že v této lokalitě povede městský dopravní okruh. V předstihu před realizací těchto plánovaných dopravních staveb byla provedena přeložka vedení vysokého napětí a v dané lokalitě bylo rozhodnuto o stavební uzávěře. Domy, které zde už stály, měly být odstraněny a občanům nabídnuty náhradní nemovitosti. Nakonec však z plánované výstavby sešlo, domy odstraněny nebyly, ale vedení vysokého napětí už nad nimi zůstalo.

V roce 2007, kdy mělo dojít k rekonstrukci vedení, žádali zdejší obyvatelé, aby byla trasa vedení vysokého napětí z bezpečnostních důvodů přeložena zpět do původní trasy. Jejich připomínky nebyly respektovány. Stejný stavební úřad, který vydal povolení k rekonstrukci vedení, navíc trvale vydává stavební povolení pod nové obytné stavby situované přímo v ochranném pásmu vedení a dokonce i přímo pod vodiči vysokého napětí.

Pan R. se na ochránce obrátil bohužel až v okamžiku, kdy uplynuly všechny lhůty pro přezkum vydaného stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na stavbu vedení vysokého napětí. Jediným možným řešením, jak znovu otevřít řízení, bylo podání podnětu nejvyšší státní zástupkyni. Ochránce využil svého zvláštního oprávnění a navrhl nejvyšší státní zástupkyni, aby podala žalobu k ochraně veřejného zájmu.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality