AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Zastavení řízení

V pátek 6. listopadu vysílá ČT1 v 18:25 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 2. listopadu ve 12:25. Díl nazvaný „Zastavení řízení“ se týká provozu na účelové komunikaci nacházející se na pozemku stěžovatele. Místo, aby úřad o jeho žádosti o omezení přístupu na komunikaci rozhodl (ať už kladně, či záporně), i přes mnohá varování správní řízení zastavil bez rozhodnutí a vzal mu tak možnost obrany.

Zastavení řízení

(Spisová značka: 1930/2008/VOP)

Tento příběh je ukázkou občasné snahy úřadů vyhnout se odpovědnosti za plnění svých úkolů. Vlastník pozemku pod účelovou komunikací domnívající se, že mu patří i část cesta na jeho pozemku, žádal o omezení průjezdu nákladní dopravy z kamenolomu. Úřad popíral možnost věc řešit a ani po několika letech nerozhodl.

Pan M. se na ochránce obrátil s žádostí o prošetření dle jeho názoru nezákonných průtahů Městského úřadu Vyškov v řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci. Ta se nachází mimo jiné i na jeho pozemku a její stav je neustále zhoršován zejména provozem nákladních vozidel z blízké štěrkovny. Důsledkem provozu nákladních aut naložených kamenivem dochází k nadměrné prašnosti, obtěžování hlukem apod.

Pan M. se považuje za vlastníka účelové komunikace, protože vlastní pozemek pod ní. Podával proto opakovaně žádost o omezení veřejného přístupu na tuto komunikaci. Úřad však procesně vůbec nerozhodl. Nejprve tvrdil, že nemá pravomoci, poté odpovídal, že žádost o omezení veřejného přístupu může podat jen vlastník komunikace a tím pan M. není, takže nemá právo podávat žádost. Toto panu M. sdělil i přesto, že obdržel výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku a právní názor, že vlastnictví pozemku je rozhodné i pro vlastnictví komunikace.

Ochránce kritizuje Městský úřad Vyškov za to, že vůbec nerozhodl, ale jen si s panem M. dopisoval. Měl přitom jen dvě možnosti – buď vyhovět a omezit přístup, nebo žádost zamítnout. Nic z toho neudělal, což ochránce považuje za hrubé procesní pochybení. Městský úřad tímto postupem vzal panu M. možnosti další obrany, vyloučil jakékoli odvolání.

S názorem ochránce se ztotožnilo i Ministerstvo dopravy s tím, že úřad musí nějak rozhodnout.

Po této kritice Městský úřad Vyškov znovu oslovil pan M., aby doložil, že je vlastníkem účelové komunikace, což však pan M. udělal už dříve výpisem z katastru nemovitostí a vysvětlením povahy komunikace. Městský úřad následně panu M. sdělil, že nebylo doloženo vlastnictví komunikace a úřad řízení zastavuje. Opět tedy odmítl rozhodnout.

Ochránce se proto obrátil na Krajský úřad Jihomoravského kraje a pan M. se proti zastavení řízení odvolal. Ochránce usiluje o to, aby kraj zrušil zastavení řízení a Městský úřad Vyškov rozhodl. Ochránce se domnívá, že stěžovatel nemůže být odmítnut pouze z důvodu, že neprokázal vlastnictví ke komunikaci, neboť jasně prokázal vlastnictví k pozemku. I podle judikatury Nejvyššího soudu je vlastník pozemku s účelovou komunikací zároveň „vlastníkem“ samotné účelové komunikace, protože ta je pouhou součástí pozemku, nikoli samostatnou věcí.

Krajský úřad sice nesouhlasí s judikaturou Nejvyššího soudu, ve věci zastavení řízení bez rozhodnutí je ale podle všeho zajedno s ochráncem. Úřad musí vždy nějak rozhodnout, aby měl občan právo na odvolání a soudní přezkum.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality