Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Zápis práva

V pátek 10. 12. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 patnáctý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 13. 12. ve 12:25 na ČT2). Díl nazvaný Zápis práva upozorňuje na možnost odlišného právního názoru ve věci vlastnictví v katastru nemovitostí.

Spis VOP 4337/2009

Po letech soudního řízení získal pan V. z Brna pravomocný rozsudek, kterým byla zrušena část kupní smlouvy. Domníval se, že katastrální úřad by měl na základě tohoto rozhodnutí zapsat jeho a další spoluvlastníky nemovitostí do katastru. To se však nestalo. Katastrální úřad Vyškov odmítl provést zápis s odůvodněním, že rozhodnutím byla zrušena část kupní smlouvy, ale není uvedeno, kdo je majitelem nemovitosti. O tom katastrální úřad nemůže rozhodovat, tudíž ani nemůže provést zápis.

Názor katastrálního úřadu korespondoval s debatou vedenou odbornou veřejností a soudy několik let zpátky, zda na základě rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy, kterou došlo k převodu nemovitostí, je možné provést zápis do katastru. Nakonec se ustálil názor, že nikoliv, protože rozhodnutí o neplatnosti smlouvy nic neříká o tom, kdo je vlastníkem. Původní nabyvatel a účastník smlouvy totiž už mohl nemovitost dále prodat. Jako správný postup bylo označeno podání žaloby na určení vlastnického práva. Jinými slovy, když někdo namítá neplatnost smlouvy o převodu nemovitostí, musí žalovat na určení vlastnického práva.

Podle názoru JUDr. Motejla, který se případem začal zabývat, jde o složitou záležitost, protože se nachází v meziprostoru rozhodnutím o neplatnosti smlouvy a o určení vlastnického práva. Původní vlastník je nucen podat žalobu na zrušení smlouvy, takže rozhodnutí soudu zní, že se smlouva zrušuje. Takové rozhodnutí je na první pohled podobné rozhodnutí o neplatnosti smlouvy. Ale jenom na první pohled. Podle zákona o půdě totiž původní vlastník musí žalovat osobu, na kterou vlastnické právo převedl, případně osobu blízkou, které stále ještě jsou vlastníky převáděných nemovitostí, tak, aby soud určil, že uzavřená smlouva se zruší. Jelikož je žalován vlastník a protože je zrušen právní titul, na jehož základě své vlastnického právo nabyl, je možné tvrdit, že rozhodnutí soudu o zrušení smlouvy je bližší spíše rozhodnutí na určení vlastnického práva. Proto také JUDr. Motejl dospěl k závěru, že zápis měl být proveden.

Starší díly cyklu Případ pro ombudsmana je možné zhlédnout v archivu České televize na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality