Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Vymáhání penále

Vymáhání penále

V pátek 13. 6. v 17:40 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 16. 6. ve 12.25). Díl nazvaný Vymáhání penále vyprání příběh pojištěnce VZP, kterému byly jednoho den vystaveny platební výměry na dlužné pojistné a na penále, přestože byl v té době osobou bez zdanitelných příjmů.

„Vymáhání penále“

Po letech vymáhané penále za pojištění (spis. zn. VOP 1186/2006).

V roce 2002 obdržel pan V. informaci od VZP o zahájení správního řízení k uhrazení dluhů na zdravotním pojištění a také dva platební výměry – jeden na dlužné pojistné, druhý na penále. To vše za období let 1993 – 1999, kdy byl pan V. veden jako osoba vez zdanitelných příjmů. Uplynulo navíc pět let, po nichž dochází k promlčení penále, pokud se toho pojištěnec dovolá.

Přesně to pan V. udělal – projevil ochotu uhradit pojistné formou splátek, ale nesouhlasil s platbou penále. Odvolal se proti domu a písemně namítl jeho promlčení. Uvedl, že zákon o placení penále vstoupil v platnost na jaře 1997, proto je vymáhání penále neoprávněné. Pojišťovna na jeho odvolání nereagovala.

V říjnu 2004 podal pan V. další námitky, tentokrát proti vyúčtování. Uvedl, že již 5 let není pojištěncem VZP a tudíž nechápe, proč mu VZP dál účtuje penále.

VZP odvolání postoupila Rozhodčímu orgánu VZP v Praze, který v roce 2005 odvolání zamítl. Dluh stále trval a penále podle záznamů VZP dále narůstalo. V únoru 2006 VZP vyzvala pan V. k uhrazení penále a sdělila mu, že se proti platebnímu výměru neodvolal, proto je pravomocný, a upozornila na možnost vymáhání dluhu soudní cestou.

Po námitce pana V., že se odvolal, VZP své chybné tvrzení opravila, ale znovu panu V. sdělila, že jeho odvolání zamítl Rozhodčí orgán a že penále mezitím narostlo o dalších 9 500 Kč.

Zástupkyně veřejného ochránce práv záležitost prověřila a upozornila VZP na námitku promlčení, kterou pan V. písemně uplatnil v roce 2004. Ředitel příslušné VZP poté přiznal, že VZP podání pana V. správně nevyhodnotila a Rozhodčí orgán o něm také nebyl informován. Souhlasil i s tím, že VZP měla přihlédnout i k námitkám proti vyúčtování.

Po přehodnocení případu ze strany VZP nebude penále ve výši 16500 Kč po panu V. dále vymáháno vzhledem k tomu, že dluh byl splatný v období starším než 5 let.

Podle závěrů zástupkyně ochránce by se měla VZP vždy zabývat všemi skutečnostmi, které pojištěnec namítá, a pokud někdo VZP dluží, měla by VZP částku vymáhat okamžitě. Pokud tak nečiní, jednak zatěžuje pojištěnce zbytečným nárůstem penále, ale také snižuje samotnou vymahatelnost dluhu, protože pojištěnec nemusí být později schopen neúměrně vysoký dluh uhradit.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality