AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Vybírání poplatku

V pátek 4. prosince vysílá ČT1 v 18:25 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 7. prosince ve 12:25. Díl nazvaný „Vybírání poplatku“ popisuje stav, který panoval u Celního úřadu Praha 2, kdy každý, kdo se měl povinně dostavit do celního prostoru, musel zaplatit poplatek za vjezd do areálu, v němž se celní úřad nachází. Fakticky tak účastníci řízení museli platit za přístup k úřadu.

Vybírání poplatku

(Spisová značka: 6268/2008/VOP)

Na ochránce se obrátil pan Š. se stížností proti Celnímu ředitelství Praha. Situace, s níž se potýkal, by se dala zjednodušeně popsat takto: Jste povinni u celního úřadu odbavit zboží naložené na nákladním vozidle. Musíte s ním proto přijet do tzv. celního prostoru, který se nachází před tímto úřadem. Provozovateli areálu, v němž úřad sídlí, však nejprve musíte zaplatit poplatek za vjezd.

Ochránce zahájil šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda nedochází k neodůvodněnému omezení přístupu účastníků řízení k úřadu. Zjistil, že sídlo Celního úřadu Praha 2 a přináležitý celní prostor se nacházejí na pozemcích soukromého vlastníka, který skutečně vybírá poplatek za vjezd do areálu ve výši 250 Kč. Celní prostor tedy není volně dostupný pro účastníky celního řízení, kteří jsou povinni se sem dostavit. Celní ředitelství v roce 2006 s tehdejším vlastníkem jednalo s cílem vyřešit problém, ale vjezd do areálu zůstal i nadále zpoplatněn, neboť Celní ředitelství nepřistoupilo na finanční požadavky vlastníka.

Celní prostor je místem výkonu úředního úkonu, i když se nachází na soukromém pozemku. Zpoplatnění vjezdu do areálu, resp. do celního prostoru není správním poplatkem ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nýbrž platnou soukromé osobě. Podle názoru ochránce je však možné tuto platbu považovat za správní poplatek svého druhu, neboť jeho zaplacení je podmínku přístupu do celního prostoru. Dochází jím k omezení a zpoplatněním přístupu ke správnímu orgánu, což nemá ve stávajícím právním řádu zákonnou oporu. Je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Celní úřad je podle ochránce povinen zabezpečit vytvoření takových podmínek, za nichž je možné celní řízení provádět, aniž by účastníkům řízení vznikaly zbytečné náklady.

Na základě závěrů ochránce přijalo Celní ředitelství Praha opatření k nápravě vytýkaného stavu a podle jeho sdělení je od 1. 7. 2009 přístup do celního prostoru bezplatný.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality