AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Střelnice vedle našeho domu

V pátek 25. září v 18:25 vysílá ČT1 další díl cyklu dokumentárních pořadů Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 28. září ve 12:25. Díl nazvaný „Střelnice vedle našeho domu“ upozorňuje na to, že pokud vedle sebe existují dvě nesourodé činnosti (v tomto případě bydlení a cvičná střelnice), je nezbytné, aby spolu obě strany komunikovaly a našly kompromisní řešení.

Střelnice vedle našeho domu

(Spisová značka: 3858/2007/VOP)

Manželé B. se na ochránce obrátili se stížností na neúnosné životní prostředí způsobené provozem střelnice v blízkosti jejich domu. Dům a pozemek sousedí se střelnicí ve vzdálenosti asi 50 metrů a neustálá střelba ruší a působí depresivně.

Faktem je, že střelnice vznikla dříve než dům manželů B. V této souvislosti ochránce upozorňuje, že každý stavebník by měl při záměru vybudovat rodinný dům v první řadě zvážit, v jaké lokalitě svou nemovitost postaví, a to zejména ve vztahu k již existujícím a povoleným činnostem v daném území.

Střelnici aktuálně užívají Vyšší policejní škola MV v Brně a občanské sdružení Sportovně střelecký klub Policie Blansko. Střelnice je využívána po celý týden, včetně víkendu. Manželé B. namítali, že nejsou dodržovány hlukové limity a napadli i měření hluku s tím, že nebylo přihlédnuto k typům zbraní a četnosti střel. Jejich stížnost směřovala jak proti Krajské hygienické stanici JMK, do jejíž působnosti patří střelecký klub, tak proti hygienikovi Ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní škola.

Ochránce oběma orgánům ochrany veřejného zdraví vytýkal určitou benevolenci a nedůslednost při posuzování stížností manželů B. Oba orgány následně provedly zdravotní dozor spojený s novým měřením hluku. Vyhodnocením stanovily, že maximální počet výstřelů během jednoho dne v denní době je 346 výstřelů. V tomto směru byl upraven i provozní řád střelnice. Ředitel KHS informoval, že v součinnosti s hygienikem MV v letošním roce provede zdravotní dozor zaměřený na dodržování provozního řádu střelnice, včetně kontroly evidence zbraní a střeliva a dokladu počtech výstřelů pro jednotlivé kombinace zbraň-střelivo u obou uživatelů střelnice.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality