Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Sociální potřebnost

Sociální potřebnost

V pátek 25. dubna v 17.40 hod pokračuje na ČT 1 cyklus Případ pro ombudsmana dílem nazvaným Sociální potřebnost (repríza je na programu v pondělí 28. 4. ve 12.25 na ČT2). Aktuální díl je o stížnosti na postup odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu při poskytování dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti.

„Sociální potřebnost“

O úřadu, který počítal s neexistujícím příjmem (spis. zn. VOP 4024/2006).

Na veřejného ochránce práv se obrátila matka-samoživitelka, které odbor sociálních věcí magistrátu v Mostě při výpočtech pro dorovnání životního minima odečítal příjem, který paní K. nikdy nedostala.

Paní K. očekávala v říjnu 2006 narození třetího dítěte a protože její příjem nedosahoval částek životního minima, požádala magistrát o přiznání dávky sociální péče. Při podání žádosti byla vyzvána, aby uvedla částku, kterou bude požadovat od otce nenarozeného dítěte jako výživné. Stěžovatelka uvedla, že bude požadovat 800 Kč měsíčně. Orgán sociální péče však při výpočtu tuto částku zohlednil jako příjem a přiznal paní K. nižší sociální dávku, přestože oněch 800 Kč výživného nikdy nebylo vypláceno.

Ochránce šetřením zjistil, že Magistrát města Most dával žadatelům formulář, jehož podpisem se vzdávají práva účastníka řízení vyjadřovat se k podkladům před vydáním rozhodnutí v jeho věci a také tím potvrzují, že nežádají písemné vyrozumění o skončení dokazování. Jak ochránce konstatoval, tímto formulářem magistrát nepřímo nutí žadatele vzdát se svých práv zaručených Listinou základních práv a svobod, tj. práva na spravedlivý proces a práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. V případě paní K. magistrát jako podklad pro rozhodnutí použil informaci stěžovatelky, že bude požadovat 800 Kč, aniž by si ověřil, že tyto peníze skutečně dostává. Podpisem uvedeného formuláře navíc paní K. ztratila možnost vysvětlit tuto skutečnost úřadu ještě před vydáním rozhodnutí.

Ochránce ukončil šetření s tím, že magistrát porušil správní řád a Listinu základních práv a svobod, a žádal zahájení přezkumného řízení k přezkumu původního rozhodnutí.

Krajský úřad v přezkumném řízení uznal argumenty ochránce a přiznal paní K. dávku sociální péče ve správné výši.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality