AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Rušení nočního klidu

Rušení nočního klidu

V pátek 30. 5. v 17:40 hod vysílá ČT1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 2. 6. ve 12.25). V případu nazvaném Rušení nočního klidu vysvětloval ochránce úřadům základní principy práva na pohodu bydlení a upozorňoval na povinnosti pořadatelů hlučných akcí podřídit se podmínkám podnikání, aby okolí netrpělo.

„Rušení nočního klidu“

Příběh o soustavném rušení nočního klidu (spis. zn. VOP 1433/2007).

Stále častěji se na veřejného ochránce práv obracejí lidé se stížnostmi na hluk, stále častěji se skloňuje pojem „pohoda bydlení“ nebo ochrana veřejného zdraví. Případem o rušení nočního klidu chce proto ochránce vysvětlit základní principy práva na pohodu bydlení a upozornit také na povinnosti úřadů hájit práva osob na klidné a nerušené bydlení. Případ Písecké brány navíc ukazuje, jak důležitá je spolupráce stavebního úřadu a hygienické stanice. Až po zásahu veřejného ochránce práv došlo k nápravě stavu, kdy stavební úřad toleroval užívání objektu v rozporu s kolaudačním řízením, přestože ho na to upozorňovala i hygienická stanice.

Na ochránce se obrátili zástupci Občanského sdružení přátel Písecké brány v Praze se stížností na soustavné rušení nočního klidu při hlučných akcích pořádaných nájemcem v průchodu brány. Písecká brána je majetkem ÚMČ Praha 6 a podle kolaudačního rozhodnutí měla sloužit k pořádání výstav. Později v ní byla zřízena kavárna, v níž provozovatel pořádá soukromé párty, živé koncerty a další hlučné akce, které často až do ranních hodin ruší klid občanů bydlících v okolí. Stěžovatelé se marně obraceli na majitele Písecké brány, tedy na ÚMČ Praha 6, opakovaně se obraceli na Městskou policii. Na rozpor užívání stavby s kolaudačním rozhodnutím upozorňovala stavební úřad i hygienická stanice.

Stavební úřad reagoval rozhodnutím o zkušebním provozu, kterým povolil hudební produkci do 22:00 hod s tím, že budou zjištěny hlukové limity. Měření ukázala, že hygienické limity hluku lze zajistit pouze za předpokladu vybudování finančně náročných protihlukových opatření. V současné době obdržel majitel dotaci, kterou k realizaci těchto opatření může využít. Teprve po splnění této podmínky vydá hygienická stanice souhlas s kolaudací. Další podmínkou je například i to, že akce s hudební produkcí a elektronicky zesilovanou řečí budou omezeny pouze na 2 hodiny denně a pouze do 22:00 hod.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality