Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Reklamní poutač

Reklamní poutač

V pátek 2. 1. 2009 v 18:25 hod vysílá ČT 1 poslední díl čtvrtého cyklu pořadu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 5. 1. ve 12:30). Díl nazvaný Reklamní poutač je příběhem dosud marné snahy o odstranění reklamního billboardu, který svým umístěním nejen omezil výhled, ale přímo stíní prostor obývacího pokoje stěžovatele.

„Reklamní poutač“

Odstranění stavby reklamního poutače (spis. zn. VOP 2140/2008).

Stížnost pana S. patří do kategorie těch, které se týkají tzv. pohody bydlení. Pan S. z Ústí nad Labem se jednoho dne probudil a místo obvyklého výhledu z okna se díval na zadní stranu ocelové konstrukce reklamního billboardu. Nehodlal se s tím smířit a pustil se do pátrání a dopisování s úřady. Nakonec se obrátil i na veřejného ochránce práv.

Pan S. nejprve upozornil stavební úřad, že realizací stavby – billboardu došlo k omezení výhledu a zastínění prostoru obývacího pokoje. Navíc jde o jediné okno do této místnosti. Stavební úřad mu však sdělil, že stavba byla řádně ohlášena a bylo k ní doloženo i stanovisko Policie ČR. Stavební úřad proto vydal souhlas s umístěním reklamy.

Pan S. s tím nesouhlasil a obrátil se na Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten konstatoval, že ze spisového materiálu není zcela jednoznačné, zda je reklamní poutač umístěn opravdu v souladu se stanoviskem Policie ČR, protože návrh, který Policie ČR schválila, neodpovídá schválenému zákresu zařízení do katastrální mapy. V předloženém návrhu chyběly informace o výšce a prostorovém umístění poutače. Podle krajského úřadu tak nelze určit přesné umístnění reklamního poutače a krajský úřad proto vyzval stavební úřad, aby celou záležitost znovu vyhodnotil.

Protože se nic nedělo, stěžovatel se obrátil i na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o přezkum povolení stavebního úřadu, ovšem neúspěšně. Obrátil se proto na veřejného ochránce práv a upozornil, že stavební úřad nebere na vědomí fakt, že billboard byl umístěn v rozporu se stanoviskem Policie ČR. Policie totiž odsouhlasila původně jiné řešení, kdy je billboard mimo pohledovou osu okna stěžovatele.

Ochránce konstatoval, že úřad pochybil a navrhuje buď reklamní zařízení odstranit nebo posunout.

Šetření dosud nebylo ukončeno, ochránce čeká, jak stavební úřad zareaguje poté, co mu zaslal sdělení Policie ČR o tom, že reklamní billboard byl umístěn v rozporu s jejich stanoviskem.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-02.01.2009-18:25-1-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality