Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Proč ne babička?

Případ pro ombudsmana: Proč ne babička?

V pátek 12. 9. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 15. 9. ve 12.25). Díl nazvaný Proč ne babička? vypráví o osiřelém dítěti, kterého se ujala babička, ale především je o necitlivosti některých pracovníků na sociálních úřadech, kteří někdy dokonce ignorují metodické pokyny svého ministerstva.

„Proč ne babička?“

O necitlivém jednání úředníků (spis. zn. VOP 5142/2007).

V září 2006 došlo k tragické nehodě. Bezohledný řidič vjel na chodník, kde usmrtil manžele a těžce zranil dítě. Šestnáctileté Jany, která se z minuty na minutu ocitla bez rodičů, se po návratu z nemocnice ujala babička, paní Z., matka zemřelé. Od té doby paní Z. zajišťuje faktickou péči o vnučku, i když do doby zletilosti Jany soud pravomocně nerozhodl o tom, komu bude svěřena do péče.

Biologický otec se o Janu nezajímá, výživné bylo strháváno exekučně a po tragické smrti matky byly v rámci komplikovaného dědického řízení všechny účty zablokovány, takže se dívka ocitla zcela bez prostředků, odkázána pouze na babičku. Ta se v roce 2007 na ochránce obrátila se stížností na postup pracovníků Magistrátu Ústí nad Labem.

Ochránce šetřením zjistil, že se orgán sociálně-právní ochrany dětí dopustil porušení právních předpisů, principů dobré správy i etických pravidel sociální péče. Sociální pracovnice neposkytly Janě po smrti matky sociálně-právní ochranu, tj. nehájily její oprávněné zájmy i tím, že její babičku neinformovaly o možných variantách řešení výchovných poměrů. Nezajímaly se o to, kdo fakticky zajišťuje potřeby nezletilé dívky, neinformovaly o možnosti využití dávek pomoci v hmotné nouzi. Úřad přitom mohl Janě od února 2007 přiznat potřebné dávky mimořádné pomoci ze systému hmotné nouze.

Velmi vážné chyby se úřad dopustil také tím, že ihned nerozhodl o prozatímní úpravě výchovných poměrů Jany formou rozhodnutí o předpěstounské péči. Tím by byl až do doby, kdy o dalších osudech Jany rozhodne soud, upraven poměr Jany a babičky, a to i po stránce finanční (v otázkách uplatňování dávek pomoci v hmotné nouzi, při řešení majetkových záležitostí dívky apod.). Co je však ještě horší – orgán sociálně-právní ochrany dětí nepodpořil návrh babičky, aby jí soud dívku svěřil do pěstounské péče. Úřad tak postupoval zcela v rozporu s metodickým pokynem MPSV.

Janě je nyní osmnáct let, chtěla by pokračovat ve studiu, ale vzhledem k odmítavému postoji orgánu sociálně-právní ochrany dětí soud návrh babičky na pěstounskou péči zamítl, takže ani Jana ani babička nejsou příjemci dávek pěstounské péče.

Magistrát Ústí nad Labem se závěry ochránce nesouhlasí a zastává názor, že jeho zaměstnanci postupovali správně. Pochybení magistrátu však uznal jak krajský úřad, tak MPSV.

Paní Z. se proti nesvěření dívky do pěstounské péče odvolala a soud v současnosti v její věci rozhoduje.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality