Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

V pátek 5. 12. v 18:25 hod je na programu ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 8. 12. ve 12:25). Pod názvem Příspěvek na péči je příběh syna, který dlouhodobě pečuje o svou bezmocnou devadesátiletou matku. Požádal pro ni o zvýšení příspěvku na péči a ani po více než půl roce se nedočkal žádného vyjádření, ani přes písemnou urgenci.

„Příspěvek na péči“

O průtazích v posuzování zdravotního stavu (spis. zn. VOP 4157/2007).

Pan H. z Prahy již mnoho let pečuje o svou těžce invalidní matku. Péče ho zaměstnává po celý den, protože matka se bez soustavné podpory neobejde, takže si nemůže zajistit jiný výdělek a spolu s matkou je závislý na finanční podpoře od státu.

3. 1. 2007 požádal pan H. jménem své matky o zvýšení příspěvku na péči, protože podle jeho názoru byl zdravotní stav a závislost matky na péči větší, než v přiznaném stupni. Ačkoli písemně věc urgoval, ještě v červenci 2007 nebylo vydáno žádné rozhodnutí a dostalo se mu pouze odpovědi, že se čeká na zprávu od Lékařské posudkové služby Úřadu práce. Obrátil se proto na veřejného ochránce práv, který zjistil, že skutečně dochází ke značným průtahům, a to nejen v případě matky pana H.

Na základě šetření ochránce byl posouzen zdravotní stav matky pana H. a 10 měsíců od podání žádosti bylo konečně rozhodnuto o zvýšení příspěvku na péči.

Pan H. však žádal ještě o dvě další dávky sociální péče určené pro těžce zdravotně postižené občany – o příspěvek na zakoupení motorového vozidla a o příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu. Zdůvodnil své žádosti tím, že matku je třeba vozit k lékaři a v jejím stavu to veřejnou dopravou není možné a úpravy bytu jsou nutné, aby se matka mohla po svém domově pohybovat. Oba tyto příspěvky však nebyly přiznány na základě negativního posouzení zdravotního stavu matky pana H. Ten se proti rozhodnutím jménem matky odvolal. V rámci odvolacího řízení posuzovala zdravotní stav paní H. posudková komise MPSV, která rovněž nedodržela lhůty. Až po zásahu ochránce byly příslušné posudky vypracovány, přičemž posudková komise MPSV dospěla k závěru, že zdravotní stav paní H. poskytnutí zmíněných příspěvků odůvodňuje.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-08.12.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality