Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Příspěvek na péči pro hluchoněmého syna

V pátek 3. 12. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 třináctý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 6. 12. ve 12:25 na ČT2). Díl nazvaný příspěvek na péči pro hluchoněmého syna se zabývá postupem úřadů při posouzení zdravotního postižení.

Spis VOP 4927/2007

V zastoupení svého nezletiletého hluchoněmého syna se na ochránce obrátila paní S. se stížností na postup posudkových orgánů při hodnocení synova zdravotního stavu pro účely řízení o příspěvku na péči. Uvedla, že syn se narodil s diagnózou totální hluchota, znakový jazyk ovládá jen částečně a bez pomoci tlumočníka neumí s okolím komunikovat. Paní S. se domnívala, že závislost syna na pomoci jiné osoby nebyla posouzena správně a synovi by měl náležet příspěvek na péči 2. Stupně (středně těžká závislost).

Ochránce zjistil, že v roce 2007 podala paní S. první žádost o příspěvek na péči. Magistrát města Hradec Králové na základě posouzení závislosti rozhodl o nepřiznání příspěvku. Paní S. se odvolala, ale Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodnutí magistrátu potvrdil.

V roce 2008 podala paní S. žádost podruhé a magistrát žádost znovu zamítl, opět na základě posudku lékaře lékařské posudkové služby úřadu práce v Hradci Králové.

Zástupkyně ochránce se podrobně zabývala podmínkami posuzování závislosti pro účely příspěvku na péči a dospěla k závěru, že posudková komise se dopustila pochybení. Chybně aplikovala posudková kritéria při hodnocení stupně závislosti.

Na základě šetření MPSV rozhodlo o zrušení původního rozhodnutí a nařídilo nové řízení. Mělo by tedy dojít k revizi posudku a přiznání sociální dávky.

Starší díly cyklu Případ pro ombudsmana je možné zhlédnout v archivu České televize na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality