Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Příjmení našeho dítěte

V pátek 24. 9. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 čtvrtý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 27. 9. ve 12:25 na ČT2). V dílu nazvaném Příjmení našeho dítěte ochránce řešil potíže nesezdaného páru, který chtěl, aby dcera měla příjmení po matce a syn po otci. 

Spis. zn. VOP 6145/2008

Na veřejného ochránce práv se obrátili paní D. a pan P., kteří uvedli, že jsou nesezdaným párem a že své prvorozené dceři dali příjmení podle matky. Před narozením druhého dítěte, o němž věděli, že to bude chlapeček, se rozhodli, že ponese příjmení po otci. Na matričním úřadě v Lipníku nad Bečvou, kde sepisovali souhlasné prohlášení o určení otcovství, byli pouze upozorněni, že v případě uzavření manželství budou příjmení dětí sjednocena. Po narození dítěte v přerovské porodnici jim však bylo na matrice Magistrátu města Přerova sděleno, že dle § 38 odst. 2 zákona o rodině není možné, aby děti měly odlišná příjmení, a vzhledem k tomu, že prvorozená dcera nese příjmení po matce, musí mít toto příjmení i další děti. Pokud by s tím rodiče nesouhlasili, byl by synovi vydán rodný list s kolonkou příjmení „neurčeno“ a následně bude úředně rozhodnuto o příjmení po matce. Až do doby rozhodnutí by dítě nebylo možné zaregistrovat na zdravotní pojišťovně, nebylo by možné žádat o porodné atd. Rodiče tak byli za těchto okolností v podstatě donuceni podepsat souhlas s příjmením matky. Jejich stížnost na matriku Magistrát Přerova a rovněž ministerstvo vnitra zamítly.

Zástupkyně ochránce stížnost prošetřila a dospěla k závěru, že matrikářky Magistrátu města Přerova postupovaly v rozporu se zákonem a pochybení konstatovala i na straně úředníků ministerstva vnitra, kteří nedokázali rodičům věcně odpovědět na jejich podání, a to ani poté, kdy obdrželi stanovisko k této věci z ministerstva spravedlnosti.

Vytisknout

Zpět na aktuality