AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Přidělení rodného čísla

Přidělení rodného čísla

V pátek 10. 10. v 18:25 hod je na programu ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 13. 10. ve 12:25). Pod názvem Přidělení rodného čísla se skrývá příběh paní, které ministerstvo v roce 2007 sdělilo, že jí bylo v roce 1975 z důvodu duplicity přiděleno jiné rodné číslo, aniž by o tom byl kdokoli informován. Byla vyzvána k okamžité výměně veškerých dokladů. Nositelka stejného rodného čísla je však občanskou Slovenské republiky, kde rovněž žije.

„Přidělení rodného čísla“

O změně údajně duplicitního rodného čísla (spis. zn. VOP 739/2007).

Paní V. přišel jednoho dne roku 2007 dopis z Ministerstva vnitra, v němž jí bylo sděleno, že její dosud užívané rodné číslo ve skutečnosti není jejím rodným číslem a z důvodu duplicity jí bylo Úřadem důchodového zabezpečení (nynější ČSSZ) přiděleno rodné číslo jiné. Současně jí byla doručena výzva Úřadu městské části Praha 14, aby se pod pohrůžkou pokuty dostavila na úřad za účelem provedení úkonů potřebných k vydání nového občanského průkazu, pasu aj.

Ke svému překvapení paní V. zjistila, že o změně jejího rodného čísla z důvodu duplicity rozhodl Úřad důchodového zabezpečení už v roce 1975, aniž by o tom byl kdokoli informován. Protože více než 30 let „své“ rodné číslo používala, aniž by došlo k nějakým potížím, obrátila se s dotazem na Centrální evidenci obyvatel. Tam se dozvěděla, že její dosavadní rodné číslo není přiděleno žádné další osobě a není vedeno ani v archivu rodných čísel. Toto jí následně telefonicky potvrdilo i ministerstvo vnitra. Ukázalo se, že její rodné číslo bylo změněno pouze v databázi tehdejšího Úřadu důchodového zabezpečení v roce 1975 a nositelka duplicitního čísla je občanskou Slovenské republiky, kde také žije.

Pokud by paní V. akceptovala výzvu Úřadu městské části Praha 14, představovalo by to spoustu komplikací a právní nejistoty. Neměla by rodný list s novým číslem, vedle občanského průkazu a vydání nového pasu by musela žádat o změnu údajů o vlastnictví v katastru nemovitostí, o změnu údajů u všech pojištění, musela by měnit údaje u bankovních účtů, na finančním úřadě, u všech ošetřujících lékařů apod. To vše by bylo nejen časově náročné, ale neslo by s sebou i finanční náklady, které by jí nikdo neuhradil. Obrátila se proto o pomoc na veřejného ochránce práv.

Ochránce neakceptoval tvrzení ministerstva vnitra, že ke změně rodného čísla došlo v roce 1975 a v roce 2007 to paní V. pouze oznámili. Jestliže nebyla paní V. mezi lety 1975-2007 o ničem nikým zpravena, k žádné změně rodného čísla nedošlo. Pokud by k tomu mělo dojít nyní, musela by se taková změna řešit cestou správního řízení, nikoli pouze sdělením a výzvou pod pohrůžkou pokuty. Jestliže až do roku 2007 duplicita nevadila a nositelka čísla žije v jiném státě, není jasné, proč by taková „mezinárodní“ duplicita měla vadit nyní. Ochránce proto doporučil paní V. podat žalobu ke správnímu soudu na ochranu před nezákonným zásahem státu. Paní V. tak učinila a soudí jí dal za pravdu. Vydal předběžné opatření, kterým uložil úřadu městské části netrvat na výměně všech dokladů, dokud se záležitost nevyřeší. Rozsudkem Městského soudu v Praze se pak ministerstvu vnitra zakazuje, aby pokračovalo v úkonech znemožňujících užívání původně přiděleného rodného čísla. Ministerstvo proti tomuto rozsudku podalo kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu v Brně, který v této věci dosud nerozhodl.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-13.10.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality