AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Přidělení rodného čísla – situace po roce

V pátek 27. listopadu vysílá ČT1 v 18:25 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 30. listopadu ve 12:25. Díl nazvaný „Přidělení rodného čísla – situace po roce“ se vrací k případu odvysílanému v minulém roce. Týkal se stěžovatelky, které úřad oznámil, že její rodné číslo má i někdo další. Aby své původní rodné číslo ubránila, protože byla v právu, musela podstoupit dlouhou a náročnou cestu jednání s úřady a soudních řízení.

Přidělení rodného čísla – situace po roce

(Spisová značka: 739/2007/VOP)

Paní V. jednoho dne přišla úřední obsílka, kde jí pod pohrůžkou pokuty bylo sděleno, že se má okamžitě dostavit na úřad, protože její rodné číslo je duplicitní. Ministerstvo vnitra jí tímto dopisem sdělilo, že na základě podnětu České správy sociálního zabezpečení provedlo šetření jejího rodného čísla a zjistilo, že toto rodné číslo není nějí a už v roce 1975 rozhodl úřad důchodového zabezpečení o přidělení nového čísla. Paní V. však o tom až do roku 2007 nikdo neinformoval a nikdy se při používání svého původního rodného čísla nesetkala ani s potížemi. Nyní byla vyzvána, aby si nechala vydat nový občanský průkaz, pas, změnila veškeré smlouvy, v nichž figuruje rodné číslo apod. Paní V. s takovým jednáním úřadu nesouhlasila a obrátila se na ochránce.

Šetřením ochránce zjistil, že dosavadní rodné číslo paní V. nebylo přiděleno žádné jiné osobě a že osoba se stejným rodným číslem žije na Slovensku. Navíc až do roku 2007 nebyla paní V. informována o změně. Pokud by paní V. nyní akceptovala výzvu Úřadu městské části Praha 14, znamenalo by to spoustu komplikací a právní nejistotu – neměla by např. rodný list, musela by měnit veškeré údaje v katastru nemovitostí, v pojištění apod. Ochránce proto paní V. doporučil podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem státu. Paní V. tak učinila a správní soud jí dal za pravdu. Vydal předběžné opatření, kterým uložil, aby paní V. nebyla nucena k výměně dokladů, dokud se záležitost nevyřeší.

Ministerstvo vnitra proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud v listopadu 2008 kasační stížnost zamítl a potvrdil původní rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ministerstvo však toto konečné rozhodnutí nerespektovalo. Až v dubnu 2009 byla paní V. informována, že v evidenci obyvatel zůstane její původní rodné číslo.

Ochránce kromě kritiky průtahů jednání ministerstva podporuje paní V. v tom, že by mohla uplatnit nárok na přiměřené zadostiučinění za vzniklou majetkovou újmu.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality