Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Potrestaná oběť

Potrestaná oběť

V pátek 14. 11. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 17. 11. v 7:20). Díl nazvaný Potrestaná oběť si klade za cíl poskytnout informace o tom, jak postupovat v případě ztráty zaměstnání a na co má člověk v takové situaci nárok.

„Potrestaná oběť“

O ztrátě zaměstnání (spis. zn. VOP 5604/2007).

Tento případ patří k výjimečným. Nespadá totiž do působnosti ochránce a ten stěžovatelce nemohl ani pomoci. Přesto bylo zřejmé, že se stala nespravedlnost zapříčiněná platnou právní úpravou, a ochránce se proto rozhodl usilovat o změnu zákonů, aby v případě soudního pracovního sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem mohl zaměstnanec pobírat dávky sociálního zabezpečení a aby byla zajištěna vymahatelnost soudem přiznaného odškodnění.

Paní S. skončil pracovní poměr ve společnosti LM Trade s. r. o. ve zkušební době bez udání důvodu. Našla si nové zaměstnání a když se zpožděním dostala zápočtový list z LM Trade, stálo v něm, že její pracovní poměr byl ukončen výpovědí z důvodu zpronevěry finančních prostředků. Paní S. se rozhodla bránit a podala na společnost žalobu. Zároveň žádala odškodnění, protože kvůli údajům v zápočtovém listě byla novým zaměstnavatelem odmítnuta. Její žaloba byla v obou bodech úspěšná, soudní spor vyhrála, ovšem soudní řízení trvalo téměř dva roky (od dubna 2004 do února 2006).

Bývalý zaměstnavatel, společnost LM Trade, však soudní rozhodnutí nerespektoval a přiznané odškodnění neuhradil. Exekutor, na něhož se paní S. obrátila, při vymáhání částky zjistil, že majitel firmu zlikvidoval, resp. že firma existuje již jen formálně, bez majetku.Paní S. tedy nemůže svůj soudem přiznaný nárok nijak vymoci. Podnikatel jako fyzická osoba nenese žádnou odpovědnost a jeho majetek, který vlastní jako fyzická osoba, nesmí být exekucí postižen. Nic mu však nebrání, aby dál podnikal a případně poškodil další zaměstnance z jiných svých firem. Potrestán také nebude, protože paní S. na něj nepodala trestní oznámení, kterým by se zabývaly orgány v trestním řízení.

Do dalších potíží se paní S. dostala z nevědomosti. Domnívala se, že ve své situaci nemá nárok na nic, že se nemůže ani zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Protože v evidenci úřadu práce nebyla, vznikl jí dluh na zdravotním pojištění. Následkem toho, že neměla nárok na žádné sociální dávky, jí v bytovém družstvu vznikl dluh na nájmu. Za této situace se obrátila na veřejného ochránce práv s žádostí o pomoc. Chtěla vědět, zda by nemohla být do evidence úřadu práce zařazena zpětně, zpětně se tak stát pojištěncem, za něhož zdravotní pojištění platí stát, a rovněž zpětně žádat o podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.

Právní úprava týkající se možnosti evidence na úřadu práce se měnila. Do 30. 9. 2004 se přihlíželo k důvodům výpovědi, takže těsně po ukončení pracovního poměru ve společnosti LM Trade paní S. neměla kvůli údajům v zápočtovém listu ohledně důvodu výpovědi nárok na podporu z úřadu práce ani na sociální dávky. Jestliže však i po 1. 10. 2004 byla paní S. nezaměstnaná, mohla se na úřadu práce nahlásit. Od 1. 10. 2004 totiž platilo, že se k důvodu výpovědi nepřihlíží. Paní S. tedy měla právo na veškeré nároky související s nezaměstnaností. Od 1. 1. 2008 byla právní úprava znovu změněna a od tohoto dne se k důvodům výpovědi opět přihlíží.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-17.11.2008-07:20-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

 

Vytisknout

Zpět na aktuality