Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Pohoda bydlení

Tento případ zpočátku vypadal jako typická sousedská nesrovnalost, vedená možná jakýmisi kverulanty, kteří vydrží dlouhých osm let psát stížnosti na všechny strany.

Pohoda bydlení

Spis. značka VOP 1532/2004

V tomto smyslu vyznívala celá léta převážná část reakcí úřadů. Stížnost na provozovnu sběrny odpadků z hlediska nevhodného umístění v centru města, hlučnosti provozu, zamořování ovzduší výfukovými plyny, vylévání oleje, škod na majetku, zdraví, pořádku v ulici vyřešil veřejný ochránce práv. Probudil úřady ze zakletého spánku nečinnosti, dosáhnul rozuzlení případu ve prospěch občanů a stal se pro úřady partnerem, který jim poskytnul metodickou pomoc a napomohl usmíření.

Vytisknout

Zpět na aktuality