Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Podpora v nezaměstnanosti

Letošní vysílání cyklu dokumentárních pořadů Případ pro ombudsmana uzavře ČT1 v pátek 18. prosince v 18:25 dílem nazvaným „Podpora v nezaměstnanosti“. Jeho reprízu vysílá ČT2 v pondělí 21. prosince ve 12:25 hod. Příběh začíná špatně vyplněným formulářem, v jehož důsledku bylo rozhodnuto, že pan Š. musí vrátit podporu v nezaměstnanosti. Cílem šetření ochránce bylo sjednocení metodiky vyplácení podpory v nezaměstnanosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podpora v nezaměstnanosti

(Spisová značka: 1083/2008/VOP)

Na ochránce se obrátil pan Š. se stížností na postup Úřadu práce hl. města Prahy a rozhodnutí o vrácení podpory v nezaměstnanosti.

Pan Š. se přihlásil do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a ve formuláři vyplnil, že je plně invalidní. Úřad práce ho zařadil do evidence, aniž zjišťoval, zda podmínku pro vedení v evidenci splňuje. Až po nějaké době úřad zjistil, že pan Š. je invalidní podle § 39, odst. 1 písmene A, ale nikoli písmene B zákona o důchodovém pojištění. Ten, kdo je invalidní podle písmene B, může být evidenci uchazečů o zaměstnání veden. Pokud je ovšem invalidní podle písmene A, nemůže být do evidence úřadu práce zapsán. To, že existují dva typy invalidity, lidé obvykle netuší. Navíc v tomto případě je úřad práce povinen před zařazením žadatele do evidence uchazečů o zaměstnání zjistit, jestli žadatel splňuje všechny podmínky, tj. měl si od pana Š. vyžádat doklad o přiznání invalidního důchodu, kde je uvedeno i ono příslušné písmeno.

Úřad práce dospěl k závěru, že pan Š. byl v evidenci veden neoprávněně, nesdělil úřadu, že je invalidní podle písmena A a nedoložil skutečnosti rozhodné pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Požadoval proto po panu Š. vrácení vyplacené podpory v nezaměstnanosti.

Zástupkyně ochránce s tímto postupem úřadu práce nesouhlasila, konstatovala, že se úřad dopustil pochybení ve smyslu nečinnosti, když nevyzval stěžovatele k doložení rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu, jak bylo jeho povinností. Pokud by tak úřad práce postupoval, pan Š. by nebyl vzat do evidence uchazečů o zaměstnání a nebyla by mu ani přiznána podpora v nezaměstnanosti.

Na doporučení zástupkyně ochránce podal pan Š. na MPSV žádost o přezkum rozhodnutí úřadu práce. Ministerstvo rozhodnutí úřadu zrušilo s odůvodněním, že pan Š. nezamlčel, že je invalidní a nemůže nést odpovědnost za to, že úřad práce nesplnil svou povinnost.

Zástupkyně ochránce požádala ředitelku pobočky úřadu práce, aby přijala opatření k předcházení vzniku podobných případů.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality