Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Parkovací místo

V pátek 30. října v 18:25 vysílá ČT1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 2. listopadu ve 12:25. Díl nazvaný „Parkovací místo“ ukazuje bezmoc lidí, kteří, když se Rada města byť nesmyslně a proti zdravému rozumu usnese, nemají odvolání.

Parkovací místo

(Spisová značka: 1791/2008/VOP)

Svým podnětem se na ochránce obrátila paní S. z Oseku u Duchcova a žádala o prošetření postupu města Osek při udělování povolení zvláštního užívání pozemní komunikace formou zřízení vyhrazeného parkoviště. Město Osek totiž vydalo Pravidla pro udělování souhlasu při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích, které jsou ve vlastnictví města, v nichž se říká, že souhlas vlastníka komunikace (města Osek) bude udělen pouze žadateli, který je držitelem průkazu ZTP a sám je zároveň řidičem s tělesným postižením dolních končetin.

Paní S. jako poživatelka plného invalidního důchodu s těžkým zdravotním postižením a přiznanými mimořádnými výhodami III. Stupně zažádala o zřízení vyhrazeného parkoviště před svým domem. Městský úřad Osek však nevydal rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště, ani žádost věcně nezamítl. Byl tedy nečinný. Na zásah ochránce sice rozhodl, ale zamítavě s tím, že vlastník (město Osek) neudělil souhlas. Rada města totiž odhlasovala, že souhlas bude dávat jen občanům s „postižením dolních končetin“. Paní S. však i navzdory celkovému těžkému zdravotnímu postižení neměla postiženy dolní končetiny jako takové, proto město souhlas se zřízením parkovacího místa nedalo.

Další zásah ochránce nebyl možný, protože záležitosti samosprávy jsou mimo jeho působnost a v tomto případě šlo o rozhodnutí Rady města, tj. volených zástupců samosprávy. Celý případ je z byrokratického hlediska ukončen, protože příslušný úředník vykonávající státní správu na úseku dopravně správním nemohl rozhodnout jinak, neboť bez souhlasu samosprávy nelze parkoviště zřídit.

Případ parkovacího místa ukazuje absurdní situaci, kdy obce ve své samostatné působnosti mohou v některých případech zcela obejít smysl příslušných zákonů, které mají zaručit určitá práva konkrétní skupiny osob, v tomto případě právo každé osoby ZTP na vyhrazení parkoviště). Pod rouškou vlastnického práva ke komunikaci, které umožňuje odmítnutí souhlasu, se může skrývat cokoli, od skutečně věcných důvodů, přes diskriminaci až po svévoli politiků.

Stěžovatelce zbývá pouze soudní ochrana, což je však v tomto případě nevyzkoušená cesta bez zaručeného výsledku.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality