AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Odškodnění

Odškodnění

V pátek 27. 6. v 17:40 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 30. 6. ve 12.25). Díl nazvaný Odškodnění vypráví příběh válečného sirotka – ženy, jejíž matka byla zavražděna v koncentračním táboře. Po zdlouhavém a marném jednání s úřady se až po zásahu veřejného ochránce práv domohla nároku na odškodnění.

„Odškodnění“

Přiznání jednorázového odškodnění pozůstalým po obětech nacistické perzekuce (spis. zn. VOP 6283/2006).

Maminka paní M. byla vězněna v koncentračním táboře Ravensbück, kde ji nacisté v roce 1944 zavraždili, a doma zůstal patnáctiletý sirotek.

V roce 1994 bylo podle zákona umožněno pozůstalým po obětech nacistické perzekuce žádat jednorázové odškodnění. Paní M. proto podala na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) žádost, jako sirotek po československém politickém vězni. Podle svědectví spoluvězeňkyně byla matka paní M. zplynována na Velký pátek 1944. ČSSZ však požadovala doklad o smrti matky, který paní M. nemohla doložit – koncentrační tábor žádný doklad pochopitelně nevystavil.ČCSZ navrhovala paní M. dva způsoby, jak takový doklad získat lze – soudním prohlášením matky za mrtvou nebo vystavením úmrtního listu tzv. zvláštní matrikou.

Ochránce si poté, co se na něj paní M. obrátila, vyžádal doklady od ministerstva obrany. To paní M. vydalo osvědčení o tom, že její matka byla čsl. Politickým vězněm z důvodu pobývání a úmrtí v koncentračním táboře Ravensbrück. Součástí podkladů k vydání tohoto osvědčení bylo i potvrzení poválečného Ministerstva ochrany práce a soc. věcí, kde se jasně uvádělo, že matka paní M. zemřela v plynové komoře v koncentračním táboře. Ani tento doklad ČSSZ nestačil a ani zvláštní matrika na jeho základě nechtěla vydat úmrtní list. Ochránce proto navrhl paní M., aby znovu písemně podala žádost o vydání úmrtního listu na zvláštní matriku a pokud jí nevyhoví, ať požaduje vydání písemného rozhodnutí ve správním řízení.

Zvláštní matrika znovu odmítá úmrtní list vydat s odvoláním, že k tomu potřebuje cizozemský doklad o úmrtí, což v tomto případě (zplynování v koncentračním táboře) není možné. Ochránce se proto obrátil na ministerstvo vnitra, které následně písemně potvrdilo, že nelze-li cizozemský úmrtní list pro závažnou překážku předložit, je možné provést zápis na podkladě jiných veřejných listin. Těmi může být mj. i svědecká výpověď účastníka boje za osvobození o úmrtí apod. Matriční úřad může potřebná ověření prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Na základě tohoto stanoviska ministerstva vnitra vydala nakonec zvláštní matrika úmrtní list, který uznala i ČSSZ a paní M. bylo jednorázové odškodnění přiznáno.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality