Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Ochrana veřejného zdraví

Ochrana veřejného zdraví

V pátek 7. 11. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 10. 11. ve 12:25). Díl nazvaný Ochrana veřejného zdraví upozorňuje na problém umisťování výrobních provozů a skladišť v obytné zástavbě rodinných domů. Obyvatelé by měli mít možnost aktivně připomínkovat chystané stavby ve svém okolí a spolupodílet se tak na územním plánování.

„Ochrana veřejného zdraví“

O nečinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví (spis. zn. VOP 4162/2006).

Na veřejného ochránce práv se obrací stále víc občanů v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Obce totiž často ustupují tlaku podnikatelů a povolují podnikání (velkosklady, hlučné provozy) i tam, kam nepatří – do obytné zástavby.

Manželé B. z Mladé Vožice se na ochránce obrátili se stížností v souvislosti s povolením a provozováním velkoskladu Diskont Flop firmy Flosman ve vilové zástavbě. Prakticky ihned po zahájení provozu velkoskladu, si obyvatelé vilové čtvrti začali stěžovat na hluk ze zvýšené dopravy. Stěžovali si u krajského úřadu a pak i na příslušné hygienické stanici. Byla provedena měření a ukázalo se, že limity hluku byly překročeny jak v denní, tak noční době. Silniční správní úřad však poté Krajské hygienické stanici oznámil, že cesta, na které nadlimitní hluk naměřili, není účelová, ale místní komunikace, přestože až dosud byla vždy posuzována jako účelová. Tímto sdělením hygienické stanici „vysvětlili“, že naměřený hluk je v limitu. Zatímco účelová komunikace má povolený limit hluku maximálně do 50 dB, místní komunikace ho má vyšší, od 55 dB.

Podle zástupkyně ochránce musí úřad, pokud překvalifikuje pozemní komunikaci z účelové na místní, musí tak učinit podle zákona o pozemních komunikacích, tedy formou správního řízení, nikoli pouze sdělením. Rozhodnutí jednoho správního úřadu ovlivní rozhodnutí jiného, v tomto případě krajské hygienické stanice. Ve správním řízení by navíc obyvatelé okolních vilek (i stěžovatelé) měli právo domáhat se postavení účastníků správního řízení. Pak by pravděpodobně ke změně zařazení komunikace nedošlo a tudíž by nedošlo k povolení zvýšení přípustného hluku.

Silniční správní úřad v Mladé Vožici závěry zástupkyně ochránce odmítl a neakceptoval ani návrhy na zjednání nápravy. Zástupkyně ochránce proto využila možnosti zákonných sankčních opatření a obrátila se v této věci na nadřízený orgán, tj. na Krajský úřad Jihočeského kraje, a požádala ho, aby prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství uložil silničnímu správnímu úřadu v Mladé Vožici zahájit správní řízení o kvalifikaci pozemku jako místní komunikaci.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-10.11.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality